Kongresi i eventi

2022

Urološki simpozij – Novi horizonti u urologiji
Split, 6. – 8.10.2022.

2020

4. hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres
Opatija, 09. – 12.12.2020.


Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
Supetar, otok Brač, 14. – 17.10.2020.


8. Hrvatski kongres hematologa
VIRTUALNI KONGRES


Konferencija o palijativnoj medicini “Ostani uz mene”
Zagreb, 18. – 19.09.2020.


Godišnji kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a
Opatija, 10. – 12.09.2020.


1. HRVATSKI KONGRES ONKOLOŠKE FARMACIJE
Pula, 08. – 11. 04. 2021.