Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
14. – 17. listopada 2020. @Supetar, otok Brač, Hrvatska


PREUZMITE KONGRESNU OBAVIJEST U PDF FORMATU
OPĆE INFORMACIJE


MJESTO ODRŽAVANJA
Waterman Svpetrvs Resort
HR-21400 Supetar-otok Brač, Hrvatska

REGISTRACIJSKI DESK
Registracijski desk će početi s radom sat vremena prije početka predavanja i završiti nakon završetka predavanja.

SLUŽBENI JEZICI
Službeni jezici Hrvatskog kongresa o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem su hrvatski i engleski jezik. Simultano prevođenje neće biti osigurano.

PISMO POZIVA
Za dobivanje poziva Organizacijskog odbora na sudjelovanje Kongresu, molimo uputiti zahtjev kongresnoj agenciji BTravel na e-mail: goran.grbic@btravel.pro. Možete ga koristiti za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca.

SLUŽBENE OZNAKE
Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene oznake (ID kartice) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog programa Kongresa.

KONGRESNA IZLOŽBA
Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba medicinske opreme i proizvoda.
Više informacija o načinu sudjelovanja dostupno je u Ponudi za sponzore i izlagače
Za sve informacije o sudjelovanju zainteresiranih tvrtki na izložbi i oglašavanju u Konačnom programu i Knjizi sažetaka, molimo kontaktirati Kongresnu agenciju na e-mail: goran.grbic@btravel.pro

OSIGURANJE
Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratnji prije, za vrijeme ili nakon održavanja Kongresa. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije, sudionik prihvaća ovu odredbu.

MOBITELI
Sudionici se mole da isključe svoje mobitele u prostorijama u kojima se održavaju predavanja.

INTERNET
Internet usluge će biti dostupne svim sudionicima tijekom Kongresa.

POTVRDA O SUDJELOVANJU
Potvrde o sudjelovanju će biti izdane svim sudionicima Kongresa sukladno pravilnicima strukovnih komora.

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:
Održavanje Kongresa: 14. – 17. listopada 2020.
Rok za slanje sažetaka: 1. rujna 2020.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 15. rujna 2020.
Rok za nižu kotizaciju: 20. rujna 2020.
Rok za rezervaciju smještaja: 20. rujna 2020

POZDRAVNO PISMO


Poštovane kolegice i kolege,
osobita mi je čast i veliko zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog odbora na Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, CROCAD-20. Kongres će se održati u Supetru na otoku Braču, od 14. do 17. listopada 2020.

Organizatori su i ovaj put pozvali brojne ugledne domaće i strane predavače, u namjeri da prikažu najnovije spoznaje iz područja Alzheimerove bolesti (AB) i drugih demencija, a posebna pozornost bit će posvećena temama vezanim za njegovatelje i skrb bolesnika.

Nastojat ćemo uz rad provesti i ugodne trenutke u zajedničkom druženju i upoznavanju, a Supetar i prekrasni otok Brač će nam to sigurno i omogućiti.

Unaprijed zahvaljujem na odazivu, vidimo se u listopadu u Supetru!

Ninoslva Mimica dr. med.
Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., IFAPA
Predsjednik Organizacijskog odbora CROCAD-20
Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a

ORGANIZATORI


ORGANIZATORI

Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi
Hrvatsko društvo za neuroznanost

POKROVITELJI

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

PODRŽAVATELJI

Hrvatska Alzheimer Alijansa
Klinika za psihijatriju Vrapče

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik: Ninoslav Mimica
Tajnica: Nataša Klepac
Članovi: Mirjana Babić, Danira Bažadona, Marina Boban, Sanja Đaković Prištof, Krasanka Glamuzina, Marina Gregurović, Marijana Hodak Ivanišević, Morana Ivičić, Dubravka Kalinić, Marina Kovač, Oliver Kozumplik, Aida Križaj Grden, Marija Kušan Jukić, Nevenka Mimica, Rajka Rigler Kunović, Paola Presečki, Vladimir Sabljić, Aleksandar Savić, Mirna Sisek-Šprem, Jelena Sušac, Vesna Šendula-Jengić, Goran Šimić, Mira Štengl-Martinjak, Ivana Todorić Laidlaw, Vitomir Višić, Vlasta Vučevac

ZNANSTVENI ODBOR

Predsjednik: Goran Šimić
Članovi: Vanja Bašić Kes, Dražen Begić, Fran Borovečki, Marijana Braš, Petrana Brečić, Vida Demarin, Veljko Đorđević, Pavo Filaković, Igor Filipčić, Krasanka Glamuzina, Trpimir Glavina, Rudolf Gregurek, Neven Henigsberg, Nataša Klepac, Ivica Kostović, Osman Kučuk, Štefanija Lukič Zlobec, Alma Mihaljević Peleš, Ninoslav Mimica, Berislav Momčilović, Damir Petravić, Nela Pivac, Marina Šagud, Melita Šalković-Petrišić, Vesna Šerić, Slađana Štrkalj Ivezić, Zlatko Trkanjec, Suzana Uzun, Dinko Vitezić, Bjanka Vuksan Ćusa, Danijela Žakić Milas

ZNANSTVENI PROGRAM


Kongres će se odvijati u obliku pozvanih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i postera. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Simultano prevođenje neće biti osigurano.

TEME

1. Temeljna istraživanja i neuropatologija u AB
2. Rana dijagnostika i biološki biljezi AB
3. Epidemiologija, rizični faktori i prevencija AB
4. Klinička istraživanja u AB
5. Klinička obilježja AB i prikazi slučajeva
6. Farmakoterapija demencija
7. Ne-farmakološke intervencije u AB
8. Skrb za oboljele od demencije
9. Ne-Alzheimerove demencije
10. Kvaliteta života u demenciji
11. Udruge za AB i skupine samopomoći
12. Palijativna skrb u demenciji
13. Ostale teme

Nakon primitka sažetaka Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije rada: usmeno izlaganje ili poster.

USMENO IZLAGANJE

– pozvani predavači – 30 minuta
– usmena izlaganja – 15 minuta
– rasprava nakon tematske sekcije: 15 – 30 minuta

POSTERI

Maksimalne dimenzije postera: 80 cm (širina) x 100 cm (visina)

Posteri će biti izloženi na panoima u kongresnom prostoru tijekom cijelog trajanja Kongresa. Posteri se donose osobno na Kongres. Materijal za ljepljenje postera osigurava Kongresna agencija.

Nagrade za najbolje postere

Stručno Povjerenstvo će dodijeliti tri nagrade za najbolje postere. Nagrade će biti dodijeljene zadnjeg dana Kongresa.

Da bi mogli konkurirati za nagradu, barem jedan od autora postera mora biti registriran za Kongres tj. platiti kotizaciju.

Nagrada će se uručiti prvom autoru postera.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:
Održavanje Kongresa: 14. – 17. listopada 2020.
Rok za slanje sažetaka: 1. rujna 2020.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 15. rujna 2020.
Rok za nižu kotizaciju: 20. rujna 2020.
Rok za rezervaciju smještaja: 20. rujna 2020

SAŽECI


PRIJAVLJUJEM SAŽETAK ZA HRVATSKI KONGRES O ALZHEIMEROVOJ BOLESTI s međunarodnim sudjelovanjem (CROCAD-20)

KONGRESNE TEME (izaberite jednu od tema):


Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, molimo iza inicijala imena koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove.
Primjer: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2 (veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke)

Primjer: 1NZJZ „dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska, 2Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Split, Hrvatska

SUDJELOVANJE NA KONGRESU (Izaberite opciju)
usmeno priopćenjeposter

KRATKE UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

- sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
- vrsta slova (font) za pisanje sažetka: Arial 10 pts
- naslov sažetka pisati velikim slovima: Arial 12 pts
- prezime i početno slovo imena autora i koautora bez titula
- naziv institucije, grada i države autora i koautora
- e-mail adresa autora
- opseg sažetka: do 350 riječi
- tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak
- originalni sažetci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
- prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
- prihvaćeni sažetci će biti objavljeni u indeksiranom časopisu “Neurologia Croatica”, službenom glasilu Hrvatskog neurološkog društva i Hrvatskog neurokirurškog društva HLZ-a

Prostor za unos sažetka:

Rok za primitak sažetaka: 1. rujna 2020.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 15. rujna 2020.

POZVANI PREDAVAČI


Popis pozvanih predavača će biti objavljen uskoro.
KOTIZACIJA


Rana kotizacija
uplate do 1/9/2020
Kasna kotizacija
uplate poslije 1/9/2020
Doktori specijalisti, ekonomisti, ravnatelji domova za starije 1.800,00 kn 2.200,00 kn
Članovi Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i
psihijatriju starije životne dobi HLZ-a i Hrvatskog društva za neuroznanost
1.300,00 kn 1.700,00 kn
Doktori medicine, specijalizanti psiholozi, socijalni radnici,
socijalni. pedagozi, farmaceuti, neuroznanstvenici
1.500,00 kn 1.900,00 kn
Medicinske sestre i tehničari 800,00 kn 1.000,00 kn
Studenti diplomskih studija 700,00 kn 900,00 kn
Osobe u pratnji 800,00 1.000,00
Umirovljeni doktori gratis gratis
Jednodnevna kotizacija 1.000,00 1.200,00
*Predstavnici tvrtke na izlagačkom štandu 1.000,00 1.200,00

*Organizatori odobravaju besplatnu kotizaciju za jednog predstavnika tvrtke na izlagačkom štandu;
U iznose je uključen PDV.

Puna kotizacija, kotizacija za članove Društava, kotizacija za medicinske sestre i tehničare, kotizacija za predstavnike tvrtke na izlagačkom štandu uključuje:
– nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, prezentacija postera i izlagačkih prostora
– kongresne materijale: jedan primjerak Konačnog programa i Suplementa časopisa “Neurologia Croatica” sa sažecima, potvrdnica o sudjelovanju, kongresna torba, promotivni materijali
– kavu u stankama Kongresa, posjetu izložbi i projekciju filma

Članovima Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolesti i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a i/ili Hrvatskog društva za neuroznanost koji su platili članarinu za 2020. godinu odobrava se plaćanje kotizacije po sniženoj cijeni.

Kotizacija za studente uključuje nazočnost stručnom programu na mjestima usmenih izlaganja, prezentacija postera i izlagačkih prostora te kongresne materijale

Napomena:
Uz prijavu za sudjelovanje, studenti moraju priložiti dokument koji potvrđuje njihov status. Pismo mora biti napisano na memorandumu fakulteta i naslovljeno na Kongresnu agenciju BTravel.

Kotizacija za pratnju uključuje nazočnost društvenom programu.

Jednodnevna kotizacija uključuje nazočnost stručnom programu Kongresa za taj dan na mjestima usmenih izlaganja, prezentacija postera i izlagačkih prostora te kongresne materijale.

REGISTRACIJA


OSOBNE INFORMACIJE


Doktori specijalisti, ekonomisti, ravnatelji domova za starije (1.800,00 kn)Članovi Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a i Hrvatskog društva za neuroznanost (1.300,00 kn)Doktori medicine, specijalizanti psiholozi, socijalni radnici, socijalni. pedagozi, farmaceuti, neuroznanstvenici (1.500,00 kn)Medicinske sestre i tehničari (800,00 kn)Studenti diplomskih studija (700,00 kn)Osobe u pratnji (800,00 kn)Umirovljeni doktori (gratis)Jednodnevna kotizacija (1.000,00 kn)*Predstavnici tvrtke na izlagačkom štandu (1.000,00 kn)


PODACI O PLATITELJU


NAPOMENA:
Sudionici koji ne plaćaju kotizaciju pod uplatitelj upisuju „0“.
Obavezno popuniti sva polja označena zvjezdicom*.

UVJETI
Nakon ispunjavanja registracijskog obrasca, primit ćete automatsku e-mail potvrdu o prijavi. Potvrda registracije nije potvrda o uplati. Platitelj će dobiti ponudu Kongresne agencije za plaćanje kotizacije. Nakon izvršene uplate, račun za avans će biti poslan na navedenu e-mail adresu uplatitelja.

PLAĆANJE
Procedura za bankovno plaćanje: nakon primitka vašeg ispunjenog Registracijskog obrasca, navedeni platitelj će dobiti ponudu Kongresne agencije po kojoj će izvršiti uplatu.

PRIVOLA ZA KONTAKT

Registracijom za HRVATSKI KONGRES O ALZHEIMEROVOJ BOLESTI s međunarodnim sudjelovanjem (CROCAD-20) dajem privolu kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. da me kontaktira, kako u vezi ovog Kongresa, tako i svih ostalih sličnih skupova vezanih za medicinsku struku. U svakom trenutku ćete moći kontaktirati BTravel d.o.o. i povući ovu privolu.

OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Uvjeti otkazivanja

• Sudionici koji do 15. rujna 2020. pismenim putem kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 20 % administrativnih troškova.
• Sudionici koji nakon 15. rujna 2020. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.


HOTELSKI SMJEŠTAJ


Smještaj sudionika je organiziran u hotelsko-turističkom naselju Waterman Svpetrvs Resort**** prema posebnim kongresnim cijenama.

– cijena jednokrevetne sobe po sobi i danu = 540,00 kn

– cijena dvokrevetne sobe po sobi i danu = 876,00 kn

Cijena smještajnog paketa u Hotelu za puni boravak na Kongresu,14. – 17. 10. 2020., sa svim porezima i taksama, uključuje:

• 14. 10. – večera
• 15. 10. – doručak + ručak + večera
• 16. 10. – doručak + ručak
• 17. 10. – doručak

– smještajni paket za jednokrevetnu sobu = 1.620,00 kn
– smještajni paket za dvokrevetnu sobu = 2.625,00 kn

Rezervacija smještaja i plaćanje Kongresnoj agenciji BTravel putem Obrasca za rezervaciju smještaja.

Nakon primljenog Obrasca za rezervaciju smještaja, Agencija šalje ponudu za plaćanje naznačenog iznosa na e-mail platitelja. Finalna rezervacija smještaja smatrat će se nakon primljene uplate. Plaćanje ostalih troškova: mini bar, telefon i sl. je prilikom odlaska na recepciji Hotela.

Otkazivanje rezerviranog smještaja moguće je jedino pismenim putem na e-mail adresu: goran.grbic@btravel.pro

Nakon 14. rujna 2020. – trošak otkaza iznosi 100 %.

KONTAKT


Informacije o znanstvenom programu

prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., IFAPA
Klinika za psihijatriju Vrapče
Bolnička cesta 32, HR-10090 Zagreb, Hrvatska
T: +385 (0)1 3780 678
F: +385 (0)1 3780 622
@: ninoslav.mimica@bolnica-vrapce.hr

Informacije o tehničkoj organizaciji

Prijave za sudjelovanje, rezervacija smještaja, plaćanje kotizacija i smještaja, informacije za izlagače, oglašivače i sponzore, tehnička organizacija:

Kongresna agencija

BTRAVEL d.o.o.
Maksimirska 112a, HR-10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba: Goran Grbić
T: +385 1 6661 151
M: +385 99 4926 679
@: goran.grbic@btravel.pro
www.btravel.pro