Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem

15. – 16. listopada 2020.

Rok za slanje sažetaka je produljen do 15. 9. 2020.
– VIRTULANI KONGRES –


PREUZMITE KONGRESNU OBAVIJEST U PDF FORMATU
Dragi predavači i sudionici CROCAD-20v,

Sada kada smo zatvorili Kongres dozvolite da Vam još jednom zahvalim za Vaš doprinos, i sav trud koji ste uložili da ovaj virtualni kongres uspije.

Prema svim pokazateljima kongres je uspio, ispunio je očekivanja, edukacija i stručna komunilacija nije prekinuta, usprkos COVID-19 pandemiji.

Dapače, vezano za održanu Panel-diskusiju izgleda da smo se malo približili usvajanju akcijskog plana borbe protiv demencije.

Lijepi pozdrav, ugodan vikend, vidimo se na CROCAD-22 na Braču 05. listopada 2022. godine!

S poštovanjem,

Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., IFAPA
Predsjednik Organizacijskog odbora CROCAD-20
Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a

Snimke kongresnih predvanja možete pogldeati na linkovima/poveznicama ispod:

ČETVRTAK / THURSDAY, 15. 10. – 9:00 – 14:00 – POGLEDAJTE OVDJE 

ČETVRTAK / THURSDAY, 15. 10. – 14:00 – 19:00 – POGLEDAJETE OVDJE

PETAK / FRIDAY, 16. 10. – 9:00-15:00 – POGLEDAJETE OVDJE

POZDRAVNO PISMO


Poštovane kolegice i kolege,

Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo obavijestiti Vas da će se Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem (CROCAD-20) održati u planiranon terminu, od 15. do 16. listopada 2020. godine, u VIRTUALNOM OBLIKU, bez fizičkog prisustva sudionika i predavača.

Kongres organiziraju Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatsko društvo za neuroznanost, uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja te podržavanje Hrvatske Alzheimer Alijanse i Klinike za psihijatriju Vrapče.

Iznimna nam je želja po deseti put okupiti ugledne domaće i strane predavače te brojne sudionike: doktore specijaliste, specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, ekonomiste, ravnatelje domova za starije, farmaceute, neuroznanstvenike, medicinske sestre i tehničare, studente, njegovatelje, sve one koji rade i skrbe o oboljelima od Alzheimerove bolesti te, usprkos trenutnoj epidemiološkoj situaciji, nastaviti s educiranjem i širenjem znanja, u VIRTUALNOM OBLIKU.

Na prvom virtualnom CROCAD-20 očekujemo oko 200 sudionika iz naše zemlje i susjednih zemalja, a pozvani su i ugledni strani i domaći pozvani predavači, koji će predstaviti najnovije spoznaje iz područja Alzheimerove bolesti (AB) i drugih demencija, a posebna pozornost bit će posvećena temama vezanim za njegovatelje i skrb bolesnika. Razmjena iskustava, analiza rezultata i evaluacija dosega imaju presudnu važnost za postizanje zajedničkih ciljeva, odnosno veće kvalitete u našem svakodnevnom radu.

Programom predviđenim plenarnim predavanjima, usmenim izlaganjima, okruglim stolovima i e-posterima moći ćete pristupiti on-line, kroz Zoom virtualnu platformu.

Budući da sada nema troškova smještaja i puta, vjerujemo da će se planirana sredstva za ovaj kongres – od sponzora i donacija – moći usmjeriti u veći broj kotizacija za on-line sudjelovanje.

Nove okolnosti nose nove izazove, a kako ne bismo zaostali u edukaciji i razmjeni iskustava, morali smo se prilagoditi na ovaj novi način „druženja“.

Pozivamo vas da nam se u što većem broju pridružite na on-line web platformi Kongresa, i svojim sudjelovanjem pridonesete našoj zajedničkoj zadaći – boljem razumijevanju i boljoj skrbi za oboljele od Alzheimerove bolesti.

Ostanite zdravi i dobrodošli na virtualni CROCAD-20!

 

Ninoslva Mimica dr. med.
Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., IFAPA
Predsjednik Organizacijskog odbora CROCAD-20
Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a

 

 

OPĆE INFORMACIJE


REGISTRACIJSKI DESK I ON LINE PODRŠKA
Registracijski desk i online podrška bit će dostupni sudionicma sat vremena prije početka predavanja i završiti nakon završetka predavanja.

SLUŽBENI JEZICI
Službeni jezici Hrvatskog kongresa o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem su hrvatski i engleski jezik. Simultano prevođenje neće biti osigurano.

PISMO POZIVA
Za dobivanje poziva Organizacijskog odbora na sudjelovanje Kongresu, molimo uputiti zahtjev kongresnoj agenciji BTravel na e-mail: goran.grbic@btravel.pro. Možete ga koristiti za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca.

KONGRESNA IZLOŽBA
Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba medicinske opreme i proizvoda.
Više informacija o načinu sudjelovanja dostupno je u Ponudi za sponzore i izlagače
Za sve informacije o sudjelovanju zainteresiranih tvrtki na izložbi i oglašavanju u Konačnom programu i Knjizi sažetaka, molimo kontaktirati Kongresnu agenciju na e-mail: goran.grbic@btravel.pro

OSIGURANJE
Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratnji prije, za vrijeme ili nakon održavanja Kongresa. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije, sudionik prihvaća ovu odredbu.

POTVRDA O SUDJELOVANJU
Potvrde o sudjelovanju će biti izdane svim sudionicima Kongresa sukladno pravilnicima strukovnih komora.

MEDIJSKI POKROVITELJI

               –

https://www.pharmabiz.hr/4550/Dugovjecnost-ima-svoju-cijenu

 

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:
Održavanje Kongresa: 15. – 16. listopada 2020.
Rok za slanje sažetaka je produljen do 20.09.2020.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 30. rujna 2020.
Rok za nižu kotizaciju: 30. rujna 2020.

 

ORGANIZATORI


ORGANIZATORI

Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi
Hrvatsko društvo za neuroznanost

POKROVITELJI

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

PODRŽAVATELJI

Hrvatska Alzheimer Alijansa
Klinika za psihijatriju Vrapče

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik: Ninoslav Mimica
Tajnica: Nataša Klepac
Članovi: Mirjana Babić, Danira Bažadona, Sanja Đaković Prištof, Krasanka Glamuzina, Marina Gregurović, Marijana Hodak Ivanišević, Morana Ivičić, Dubravka Kalinić, Marina Kovač, Oliver Kozumplik, Aida Križaj Grden, Marija Kušan Jukić, Nevenka Mimica, Rajka Rigler Kunović, Paola Presečki, Vladimir Sabljić, Aleksandar Savić, Mirna Sisek-Šprem, Jelena Sušac, Vesna Šendula-Jengić, Goran Šimić, Mira Štengl-Martinjak, Ivana Todorić Laidlaw, Vitomir Višić, Vlasta Vučevac

ZNANSTVENI ODBOR

Predsjednik: Goran Šimić
Članovi: Vanja Bašić Kes, Dražen Begić, Marina Boban, Fran Borovečki, Marijana Braš, Petrana Brečić, Vida Demarin, Veljko Đorđević, Pavo Filaković, Igor Filipčić, Krasanka Glamuzina, Trpimir Glavina, Rudolf Gregurek, Neven Henigsberg, Nataša Klepac, Ivica Kostović, Osman Kučuk, Štefanija Lukič Zlobec, Alma Mihaljević Peleš, Ninoslav Mimica, Berislav Momčilović, Damir Petravić, Nela Pivac, Marina Šagud, Melita Šalković-Petrišić, Vesna Šerić, Slađana Štrkalj Ivezić, Zlatko Trkanjec, Suzana Uzun, Dinko Vitezić, Bjanka Vuksan Ćusa, Danijela Žakić Milas

ZNANSTVENI PROGRAM


Kongres će se odvijati u obliku pozvanih predavanja, usmenih izlaganja, okruglih stolova i e-postera. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Simultano prevođenje neće biti osigurano.

 

 

TEME

1. Temeljna istraživanja i neuropatologija u AB
2. Rana dijagnostika i biološki biljezi AB
3. Epidemiologija, rizični faktori i prevencija AB
4. Klinička istraživanja u AB
5. Klinička obilježja AB i prikazi slučajeva
6. Farmakoterapija demencija
7. Ne-farmakološke intervencije u AB
8. Skrb za oboljele od demencije
9. Ne-Alzheimerove demencije
10. Kvaliteta života u demenciji
11. Udruge za AB i skupine samopomoći
12. Palijativna skrb u demenciji
13. Ostale teme

Nakon primitka sažetaka Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije rada: usmeno izlaganje ili poster.

USMENO IZLAGANJE

– pozvani predavači – 30 minuta
– usmena izlaganja – 15 minuta
– rasprava nakon tematske sekcije: 15 – 30 minuta

POSTERI

Maksimalne dimenzije postera: 80 cm (širina) x 100 cm (visina)

Posteri će biti izloženi na panoima u kongresnom prostoru tijekom cijelog trajanja Kongresa. Posteri se donose osobno na Kongres. Materijal za ljepljenje postera osigurava Kongresna agencija.

Nagrade za najbolje postere

Stručno Povjerenstvo će dodijeliti tri nagrade za najbolje postere. Nagrade će biti dodijeljene zadnjeg dana Kongresa.

Da bi mogli konkurirati za nagradu, barem jedan od autora postera mora biti registriran za Kongres tj. platiti kotizaciju.

Nagrada će se uručiti prvom autoru postera.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:
Održavanje Kongresa: 15. – 16. listopada 2020.
Rok za slanje sažetaka je produljen do 15.09.2020.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 30. rujna 2020.
Rok za nižu kotizaciju: 30. rujna 2020.

SAŽECI


 

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati e-poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, a bit će tiskani u Suplementu indeksiranog časopisa “Neurologia Croatica”. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili e-poster).

Upute za pisanje sažetaka

– sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku

– opseg sažetka: do 350 riječi

– naslov sažetka pisati velikim slovima

– prezime i inicijal imena autora i koautora bez titula

– naziv institucije, grada i države autora i

– e-mail adresa autora

– tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak

– originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor

– prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen

 

Rok za slanje sažetaka: 20. rujna 2020.

Rok za prihvaćanje sažetaka: 30. rujna 2020.

Upute za izradu rezentacije

 • prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu
 • video zapise je potrebno komprimirati
 • preporuke

– izbjegavajte pisanje velikim slovima

– izbjegavajte pisati crvenim slovima

– izbjegavajte pune rečenice, natuknice su dovoljne (4-5 po slajdu)

– broj slajdova: 1-2 po minuti

Snimanje predavanja

Predavanje uživo

 predavač može svoju prezentaciju održati uživo kroz virualnu platformu zoom u svojem terminu

predavanja; u tom slučaju može se dogovoriti prethodna tehnička provjera koju će provesti tehnički

organizator u suradnji s predavačem, kontakt: Goran Grbić, mob. 099 492 6679, e-mail:

goran.grbic@btravel.pro

VAŽNO: Bez obzira na način prezentacije, predavači trebaju sudjelovati u cijelom tijeku sekcije u kojoj imaju predavanje te sudjelovati u raspravi uživo na kraju sekcije.

E-POSTERI

E-posteri će biti dostupni na službenoj web stranici Kongresa te će sudionici sami moći pregledati iste

prema vlastitom interesu.

 Upute za izradu e-postera

 e-postere molimo izraditi na hrvatskom ili engleskom jeziku

 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
 • molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10 pt
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
 • e-posteri moraju biti izrađeni u pejzažnom format prema predlošku za izradu dostupnom OVDJE
 • dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
 • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike
 • spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .pdf)
 • datoteku OBAVEZNO pohraniti pod prezimenom glavnog autora i nazivu sažetka
 • e-postere u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 2. studenoga 2020. na e-mail adresu:

goran.grbic@btravel.pro

 • e-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku

sažetka u knjizi sažetaka

 Nagrade za najbolje postere

Pozivamo vas da prijavite što veći broj postera, kojima ćete prezentirati vlastite rezultate, jer će prvi autori triju odabranih postera biti nagrađeni. Nagrada je besplatna kortizacija za sljedeći CROCAD-22, koji će se održati u Supetru na otoku Braču, od 5. do 8. listopada 2022. godine.

 

Međunarodni žiri 

Predsjednik: Alexander Kurz

Članovi: Marc Wortmann, Mihovil Mladinov

Stefanie Auer is a clinical and health psychologist and she currently works at the Danube- University Krems where she holds the position of a University Professor for Dementia studies (https://www.donau-uni.ac.at/de/universitaet/organisation/mitarbeiterinnen/person/4295200094). Dr. Auer is also the scientific director of the non-profit organization MAS Alzheimerhilfe where she and her team developed the model of the Dementia Service Centre, an evidence based comprehensive care model providing early detection of dementia, stage specific training for persons with dementia and support for caregivers. The Austrian National Insurance implemented this care model into routine care in 2020 in the Upper Austrian region. At the beginning of her career, Dr. Auer worked at New York University on the development of test measures and scales for persons with dementia. Dr. Auer is a member of the implementation group for the Austrian Dementia strategy and she is a member of Interdem.

Doc. dr. sc. Marina Boban, specijalistica je neurologije, zaposlena u Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u Referentnom centru za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju Klinike za neurologiju KBC-a Zagreb. Njezina znanstveno-istraživačka i klinička područja interesa su kognitivna neurologija i demencije. Usavršavala se u međunarodno priznatim institucijama (Institute of Neurology, Queen Square Hospital u Londonu te bolnici Grosshadern u Münchenu). Pozvani je predavač na domaćim i međunarodnim kongresima; autorica je brojnih znanstvenih članaka, recenzentica više stranih znanstvenih časopisa, članica uredništva u međunarodno priznatim časopisima, dobitnica nagrada i stipendija za znanstveni rad, koautorica knjiga iz područja kognitivne neurologije, suradnica brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Mentorica je na doktorskim i diplomskim radovima. Nastavnica je na diplomskom i poslijediplomskom studiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Silva Butković Soldo redoviti je profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 2017. godine na navedenom fakultetu obnaša funkciju Prodekana za međuinstitucijsku suradnju i razvoj.
Specijaliste je neurolog te subspecijalist iz područja neuroimunologije na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Voditelj je Zavoda za neurorehabilitaciju i neuroimunologiju s poliklinikom i dnevnom bolnicom navedene ustanove.
Osnivač je i višegodišnji voditelj Referentnog centra za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
Od 2004.godine predsjednik je Organizacijskog odbora do sada uspješno održanih šest Kongresa iz neurorehabilitacije i resturacijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem. Autor je, urednik i koautor jedanaest sveučilišnih udžbenika.

Professor Vida Demarin, MD, PhD, FAAN, FAHA, FESO, FEAN, FWSO
Full member of Croatian Academy of Sciences and Arts and Head of its Department of Medical Sciences
Professor Vida Demarin, MD, Ph.D., specialist in neuropsychiatry graduated from School of Medicine, University of Zagreb, Croatia.
She was Head of  Department of Neurology in University Hospital Centre in Zagreb and from 2015. she is director of International Institute for Brain Health. She authored about 1000 papers in national and international journals, several chapters in books, organized and participated in numerous symposia, conferences and congresses. She is a founder and one of directors of Summer Stroke School, “Healthy Lifestyle and Prevention of Stroke and Other Brain Impairments” in Interuniversity Centre in Dubrovnik and president of traditional Mind & Brain INPC in Pula.a She is a member of numerous national and international professional societies and she serves on various scientific Advisory, Editorial and Review Boards

Profesor neurologije, Klinički bolnički centar Zagreb, Medicinski fakultet Zagreb, Zagreb, Hrvatska. Rođena je u Zagrebu. Natasa Klepac magistrirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2002. do 2007. specijalizirala se za neurologiju u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Od 2007. do radi kao subspecijalist za neurodegenerativne poremećaje na Odjelu za neurologiju KBC Zagreb. Profesor je neurologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Istraživala je na području neurologije, uglavnom neurodegenerativnih poremećaja, uključujući Parkinsonovu bolest i demenciju, autor je i koautor mnogih radova na tu temu u Hrvatskoj te u međunarodnoj medicinskoj literaturi.

Zaposlen: Klinika za psihijatriju Vrapče, Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju, Referentni centar Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi. Znanstveni je savjetnik u trajnom zvanju.
Sudjelovao je u znanstveno istraživačkim projektima koji značajno utječu na razvitak znanstvenih spoznaja u psihijatriji. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka iz područja psihotičnih poremećaja,  depresije, Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

 

Ekspert za demenciju na polju psihologije. Autor više brošura te dvije knjige: Demencija-šta i kako dalje(2015.)-vodič za oboljele, njegovatelje i medicinske tehničare; Demencija iz ugla primarne zdravstvene zaštite (2019.)-vodič za ljekare porodične medicine. Autor je smjernica „Demencija u vrijeme epidemije Covid-19“(2020.) prihvačenih od Federalnog Ministarstva zdravlja i objavljenih na web stranici ADI i Alzheimer Europe. Koautor je transnacionalnih smjernica Interprofessional Management of Dementia. Predsjednik Organizacionog Odbora iCoDem-Međunarodnog Kongresa o Demenciji te regionalnih skupova održanim u BiH kojima je za cilj zajednički napor u razvoju Nacionalnih Planova za borbu sa demencijom. Autor „Sarajevske deklaracije o demenciji u regionu Zapadnog Balkana“ prihvačene od WHO. Član Naučnih i Organizacionih Odbora različitih Konferencija u Evropi i regionu. Predavač na više Dementia Master Class-a, trener njegovatelja i edukator psiholozima, socijalnim radnicima, terapeutima, ljekarima porodične prakse i opšte medicine. Predsjednik radne grupe za izradu Plana za borbu protiv demencije u FBiH. Učesnik i incijator više istraživačkih projekata te autor prihvačenog naučnog rada „Demencija kao epidemija BH društva“(2015.) kojim je utvrđen broj osoba pogođenih demencijom. Obavlja dužnost direktora Centra za demenciju već osmu godinu.

Alexander Kurz is a psychiatrist and psychotherapist, and senior scientist at the Department of Psychiatry, Klinikum rechts der Isar, Technical University of Munich (TUM). He has directed the memory clinic at TUM for over 25 years. His research interests include neuropsychological assessments, genetics, biomarkers, brain imaging and carer support. After his clinical activities Prof. Kurz has planned and coordinated European research and development projects with the aim of improving dementia care, taking advantage of modern information technology.

 

Marija Kušan Jukić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine i prvo je radila kao liječnik opće medicine. Zatim radi od 1997. godine na Katedri za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu te je obranila znanstveni magistarski rad iz imunologije, a 2011. doktorirala u području bubrežne fiziologije. Nakon specijalizacije iz psihijatrije, radila je na Klinici za psihijatriju Vrapče na Odjelu psihogerijatrije, a od 2015.g radi u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. A. Štampar “. Njezin profesionalni, klinički i znanstveni interesi su kognitivna oštećenja, psihijatrija starije životne dobi i Alzheimerova bolest. Objavila je brojne članke u stranim i domaćim publikacijama, te sudjelovala na brojnim domaćim i stranim kongresima i radionicama.

Štefanija Lukič Zlobec has a university degree in Economics. For the last 20 years, she worked at the Slovene Ministry of Finance. Her husband, Jaša Lukič Zlobec (Slovene Ambassador in Brussels), started developing symptoms of Alzheimer disease at the age of fifty and was a patient of Dr. Aleš Kogoj (psychiatrist) and founder of Spominčica. Together with Aleš Kogoj, she was an initiator of the National Strategy for Dementia. In 2010 by decree of the Minister of Health, the Working Group was established. The Strategy was adopted in May 2016. In 2012, she initiated the Alzheimer Café gatherings in Slovenia, which has been a huge success and spread around the country. She became the vice-president of the Alzheimer Slovenia – Spominčica in 2012. From 2014, she became the president of Spominčica. She successfully enrolled and introduced Spominčica in the international networks of Alzheimer’s Disease International and Alzheimer Europe. She has been a member of the Alzheimer Europe board for the last four years. She is very actively involved in the implementation of the Dementia strategy and of the building of a dementia friendly society. Now she is involved in the preparation of the Strategies of 2020 to 2030.

Dr. Mladinov received his MD and PhD degrees from School of Medicine, University of Zagreb. He worked as teaching and research assistant in human neuroanatomy and neuroscience at the affiliated Croatian Institute for Brain Research. His PhD thesis was on localization and expression of the dopamine D2 receptors in the prefrontal cortex of men and mice. He completed his psychiatry residency at the University Hospital Tuebingen in Germany, where he acquired expertise in assessment and care of elderly patients with psychiatric disorders and dementia in outpatient and inpatient setting. His primary interests are biological correlates and treatment of disorders of sleep, circadian rhythms, and psychopathology in Alzheimer’s disease.

Matea Nikolac Perković rođena je 1984. godine u Zagrebu. Diplomirala je 2008. god. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla titulu dipl. ing. biologije, smjer molekularna biologija. Doktorirala je s temom Uloga moždanog neurotrofnog čimbenika u demenciji (2015. god, mentor: Nela Pivac) na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zaposlena je na Institutu Ruđer Bošković (IRB) od 2009. godine, a od 2018. godine je na radnom mjestu znanstveni suradnik. Objavila je 54 znanstvena rada, od kojih su svi citirani u bazi podataka Web of Science (WoS), te 17 poglavlja u znanstvenim knjigama. Tijekom svoje znanstvene karijere sudjelovala je kao suradnik na ukupno 18 domaćih i međunarodnih projekata.
Boravila je u nekoliko navrata na istraživačkim institutima u Bordeaux, Francuska (2016.), Budimpešti, Mađarska (2017.), Madridu, Španjolska (2018.-2019.) te Ljubljani, Slovenija (2019.). Njezin glavni istraživački fokus usmjeren je prema istraživanju biološke podloge neuropsihijatrijskih poremećaja. Sudjeluje u nastavi na doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Član je ukupno 11 znanstvenih društva. Dobitnica je i Godišnje nagrade IRB-a za najbolji znanstveni rad u 2014. godini, Godišnje nagrade Zavoda za molekularnu medicinu IRB-a za najbolji znanstveni rad u 2012. i 2013. godini, Državne nagrade za znanost za 2013. god. – Godišnja nagrada znanstvenim novacima te Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2013. godinu iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti.

Gabriela Novotni MD, PhD is a neurologist working at the University Clinic of Neurology in Skopje, North Macedonia since 2009. She graduated from the Medical Faculty in Skopje, University Ss Cyril and Methodius in 2007. During the pre and postgraduate studies, Dr. Novotni completed a clinical observership at the University Hospital “ Allgemeines Krankenhaus” -Vienna, Austria, University Hospital “Charitè “- Berlin, Germany, Nuremberg Clinic, Germany and at the Memory Clinic -University Clinic of Neurology, Belgrade, Serbia. In 2017 Dr. Novotni established the Dementia Outpatient Clinic within the University Clinic of Neurology in Skopje, North Macedonia. In collaboration with the Genetic laboratory “Prof.d-r Georgi Efremov” at the  Macedonian Academy of Sciences and Arts, a DNA bank for genetic research in Alzheimer’s disease, FTD and Lewy body Dementia has been established, and since 2016 it is a basis for scientific research. In 2019 Dr. Novotni successfully defended the doctoral theses- Identification and evaluation of risk and prognostic factors for Alzheimer’s disease and earned a PhD degree in neurology/neuroscience. She has special interests in Alzheimer’s Disease, neurodegenerative disorders, movement disorders, neurogenetics, rare neurological disorders, TTR-Amyloidosis,  and neuroimmunology. Dr. Novotni is a member of the Macedonian Neurology Society, Macedonian Physicians Society, Macedonian Medical Chamber, European Academy of Neurology-associate member, ECTRIMS Council member Dr. Novotni is a founder and president of the NGO Institute for Alzheimer’s Disease and Neuroscience and is involved in organizing educational workshops for raising public awareness on dementia issues, supporting the rights and needs of people living with dementia.

MARINA ŠAGUD
1982-1988; School of Medicine, University of Zagreb
1989-1990; Rotating internship, Institute for Physical Medicine and Rehabilitation, Zagreb
1991-1993; Postgraduate study in Clinical Pharmacology, School of Medicine, University of Zagreb
1993-1997; Psychiatric Residency at University Hospital Centre Zagreb, Department of Psychiatry
2001-2002; Post doctorate study at School of Medicine, University of Zagreb
April 2007; PhD Degree at School of Medicine, University of Zagreb
July 2014-Chief of Unit for Schizophrenia, Department of Psychiatry, University Hospital Centre Zagreb
September 2012- Assistant Professor, School of Medicine, University of Zagreb
2010-; Coordinator for e-learning in Psychiatry, School of Medicine, University of Zagreb
2008-2012; Assistant in Psychiatry, School of Medicine, University of Zagreb
2011-July 2014; Chief of Intensive Care Unit for Mood Disorders, Department of Psychiatry, University Hospital Centre Zagreb
2009-2011; Chief of Unit for Schizophrenia and Other Psychotic Disorders as a part of Unit for Integrative Psychiatry, Department of Psychiatry, University Hospital Centre Zagreb
1997-2008; Ward Physician at the Unit for Biological Psychiatry, Department of Psychiatry, University Hospital Centre Zagreb
1993-1997; Psychiatric Resident at University Hospital Centre Zagreb, Department of Psychiatry
1991-1993; Pharmaceutical Company „Pliva“
Head of the projects “Predictors of treatment response in schizophrenia”, sponsored by University of Zagreb, BM106 and “The influence of religiosity on treatment outcome in depression: clinical and biochemical parameters”, sponsored by University of Zagreb, BM126, investigator in several projects, invited speaker at numerous international and national conferences, author/co-author of 50 research articles

Goran Šimić redoviti je profesor neuroznanosti i anatomije u trajnom zvanju i predstojnik Zavoda za neuroznanost Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru zavoda vodi Laboratorij za razvojnu neuropatologiju u kojem se sa suradnicima bavi eksperimentalnom neuropatologijom razvojnih i neurodegenerativnih poremećaja te biološkim biljezima bolesti mozga, napose Alzheimerove bolesti.

 

Dr. sc. Dubravka Švob Štrac je viši znanstveni suradnik u Laboratoriju za molekularnu neuropsihijatriju, Zavoda za molekularnu medicinu, Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska i naslovni docent na Sveučilištu u Osijeku. Diplomirala, magistrirala i doktorirala je u području molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je i projektni menadžment na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krečelić“, Zaprešić, Hrvatska. Usavršavala se u zemlji i inozemstvu te primila nekoliko nagrada i stipendija, uključujući nagrade Instituta Ruđer Bošković za popularizaciju znanosti (2017. i 2018.) i za najbolji znanstveni rad (2017. i 2018.), kao i Državnu nagradu za znanost (za popularizaciju znanosti u 2018). Do sada je objavila 73 (61 WoSCC) znanstvena rada (citati: 906; h-indeks: 18) i 16 poglavlja u knjigama. Održala je 32 znanstvena i 15 popularnih predavanja i 75 prezentacija postera na nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Dubravka Švob Štrac aktivno je sudjelovala kao glavni istraživač na 5 projekata i suradnik na još 11 nacionalnih i 7 međunarodnih projekata. Predavač je na 7 diplomskih i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku i Rijeci te mentorica 16 diplomskih i 4 doktorska rada. Dubravka Švob Štrac aktivno sudjeluje u radu različitih društava, organiziranju znanstvenih skupova i popularizaciji znanosti. Aktivna je kao rizničarka (2015.-19.) i tajnica (2019.-danas) Hrvatskog društva farmakologa, potpredsjednica Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama (2015.-danas) i potpredsjednica (2018.-danas) Znanstvenog vijeća struke -Biomedicina na Institutu Ruđer Bošković. Član je uredništva nekoliko i recenzent mnogih međunarodnih znanstvenih časopisa, kongresa / simpozija, udžbenika, poglavlja knjiga i projekata Hrvatske zaklade za znanost. Njeno područje istraživanja je molekularna osnova poremećaja povezanih s stresom i neuropsihijatrijskih poremećaja, te molekularni mehanizmi neuropsihoaktivnih lijekova.

Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i Matematičko-informatički obrazovni centar. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1990. godine. Zaposlena je na Klinici za psihijatriju Vrapče od 1996.g, Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju, Referentni centar Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi. Specijalistički ispit položila je pred Komisijom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u listopadu 1999. godine. Pripravnički staž obavila je 1991. god. u KB Sveti Duh. Tijekom 1992. godine radila je u hitnoj ambulanti Doma zdravlja Trnje, a od 1993. do 1996. godine u Medicinskom centru Karlovac kao liječnik opće medicine, te od 1995. godine kao specijalizant psihijatrije u Općoj bolnici Karlovac. U siječnju 2009. godine položila je pred Komisijom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske subspecijalistički ispit iz biologijske psihijatrije. U studenom 2009. godine Povjerenstvo Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske priznalo joj je naziv primarijus. Magistrirala je 1994.g. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranila je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U studenom 2004. godine izabrana je u višeg predavača na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. U veljači 2007. g. izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika, a 2010. godine u zvanje višeg znanstvenog suradnika. 2011. godine izabrana je za naslovnog višeg asistenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. 2012. godine izabrana je u naslovnog docenta na Medicinskom fakultetu Svečulišta u Osijeku. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju izabrana je 2019.g. Uključena je u nastavne aktivnosti koje se provode na Klinici za psihijatriju Vrapče. Suvoditelj je poslijediplomskog tečaja trajnog usavršavanja I kategorije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom “Nuspojave psihofarmaka”.
Znanstveni projekti
Genomski i glikomski biomarkeri PTSP-a, suradnički projekt, Hrvatska zaklada za znanost; Nuspojave psihofarmaka u bolesnika s psihotičnim i afektivnim poremećajima,; Određivanja razine kortizola i polimorfizma gena koji kodiraju proteine dopaminergičkog i opioidnog sustava u bolesnika sa shizofrenijom i ovisnosti o nikotinu, hrvatsko-američki kolaborativni projekta , Klinika za psihijatriju Vrapče, Institut Ruđer Bošković i Sveučilište Michigan, Ann Arbor, Michigan, SAD; Uloga 5-HT6 receptora u Alzheimerovoj bolesti: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; hrvatsko-slovenska suradnja; Early detection of Alzehimer’s disease with methylation status of candidate genes in liquid biopsies cfDNA. ; Sudjelovala je u organizaciji brojnih znanstvenih i stručnih skupova te je autor više od 300 znanstvenih i stručnih publikacija.

Marc Wortmann is a consultant to the non-profit sector in strategy, governance, fundraising and events, based near Utrecht in The Netherlands. He was educated as a lawyer and worked for the last 20 years in the non-profit world, as Executive Director of Alzheimer Netherlands (2000-2006) and of Alzheimer’s Disease International in London (2006-2017), the global umbrella body of Alzheimer associations. He has a lot of experience in international advocacy and lobby at the World Health Organization and United Nations, organizing conferences and events, fundraising and governance of NGOs. Marc has been a speaker at many (international) conferences and events and published dozens of articles and papers on these topics. He is a board member of various NGOs and research expert at De Dikke Blauwe, the Dutch weekly magazine for the non-profit sector.

 

 

E-POSTERI


 

[/x_accordion_item]
REGISTRACIJA / KOTIZACIJA


 

KOTIZACIJA


 

SUDIONIK Kotizacija
Doktori specijalisti, ekonomisti, ravnatelji domova za starije 1.200,00 kn
Članovi Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i
psihijatriju starije životne dobi HLZ-a i Hrvatskog društva za neuroznanost
1.000,00 kn
Doktori medicine, specijalizanti psiholozi, socijalni radnici,
socijalni. pedagozi, farmaceuti, neuroznanstvenici
1.000,00 kn
Medicinske sestre i tehničari 600,00 kn
Studenti diplomskih studija gratis
Umirovljeni doktori gratis

*Organizatori odobravaju besplatnu kotizaciju za jednog predstavnika tvrtke na izlagačkom štandu;
U iznose je uključen PDV.

Puna kotizacija, kotizacija za članove Društava, kotizacija za ostale zdravstvene radnike, kotizacija za medicinske sestre i tehničare uključuje:

 praćenje programa spajanjem na on-line web platformu Kongresa

 • pdf dokument s knjižicom Konačni program
 • pdf dokument sa Suplementom indeksiranog časopisa Neurologia Croatica sa sažecima
 • pdf dokument Potvrdnica o sudjelovanju, bodovi strukovnih komora

 *NAPOMENA: Uz prijavu za sudjelovanje, studenti trebaju na mail: goran.grbic@btravel.pro poslati pismo koje potvrđuje njihov status. Pismo mora biti napisano na memorandumu fakulteta i naslovljeno na Kongresnu agenciju BTravel d.o.o.

 OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Sudionici koji do 25. rujna 2020. pismenim putem Kongresnom servisu otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 20 % administrativnih troškova. Sudionici koji nakon 25. rujna 2020. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.

 

========================================================================================

 

OSOBNE INFORMACIJE


Doktori specijalisti, ekonomisti, ravnatelji domova za starije (1.200,00 kn)Članovi Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a i Hrvatskog društva za neuroznanost (1.000,00 kn)Doktori medicine, specijalizanti psiholozi, socijalni radnici, socijalni. pedagozi, farmaceuti, neuroznanstvenici (1.000,00 kn)Medicinske sestre i tehničari (600,00 kn)Studenti diplomskih studija (gratis)Umirovljeni doktori (gratis)


PODACI O PLATITELJU


NAPOMENA:
Sudionici koji ne plaćaju kotizaciju pod uplatitelj upisuju „0“.
Obavezno popuniti sva polja označena zvjezdicom*.

UVJETI
Nakon ispunjavanja registracijskog obrasca, primit ćete automatsku e-mail potvrdu o prijavi. Potvrda registracije nije potvrda o uplati. Platitelj će dobiti ponudu Kongresne agencije za plaćanje kotizacije. Nakon izvršene uplate, račun za avans će biti poslan na navedenu e-mail adresu uplatitelja.

PLAĆANJE
Procedura za bankovno plaćanje: nakon primitka vašeg ispunjenog Registracijskog obrasca, navedeni platitelj će dobiti ponudu Kongresne agencije po kojoj će izvršiti uplatu.

PRIVOLA ZA KONTAKT

Registracijom za HRVATSKI KONGRES O ALZHEIMEROVOJ BOLESTI s međunarodnim sudjelovanjem (CROCAD-20) dajem privolu kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. da me kontaktira, kako u vezi ovog Kongresa, tako i svih ostalih sličnih skupova vezanih za medicinsku struku. U svakom trenutku ćete moći kontaktirati BTravel d.o.o. i povući ovu privolu.

OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Uvjeti otkazivanja

• Sudionici koji do 15. rujna 2020. pismenim putem kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 20 % administrativnih troškova.
• Sudionici koji nakon 15. rujna 2020. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.


SPONZORI


ALKALOID d.o.o

 

 

BELUPO d.d.

 


PLIVA HRVATSKA d.o.o.

 

 

KONTAKT


Informacije o znanstvenom programu

prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., IFAPA
Klinika za psihijatriju Vrapče
Bolnička cesta 32, HR-10090 Zagreb, Hrvatska
T: +385 (0)1 3780 678
F: +385 (0)1 3780 622
@: ninoslav.mimica@bolnica-vrapce.hr

Informacije o tehničkoj organizaciji

Prijave za sudjelovanje, plaćanje kotizacija, informacije za sponzore, tehnička organizacija:

Kongresna agencija

BTRAVEL d.o.o.
Maksimirska 112a, HR-10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba: Goran Grbić
T: +385 1 6661 151
M: +385 99 4926 679
@: goran.grbic@btravel.pro
www.btravel.pro

VIRTUALNA IZLOŽBA U SKLOPU KONGRESA

OSVRT NA “SJENE”

Tomislav Košta

 

DEPLIJAN IZLOŽBE možete preuzeti – OVDJE

 

Deplijan Sjene_preview1