EU Opća uredba o zaštiti podataka

Poštovani klijenti / potrošači,

Ovim putem Vas obavještavamo da brinemo o Vašoj privatnosti, te ćemo obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u svrhu obrade Vašeg zahtijeva / upita / prigovora, sve sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Društvo koje će obrađivati Vaše podatke – voditelj obrade, je BTRAVEL d.o.o., koje postupa sukladno svim važećim zakonskim propisima. U slučaju da ne želite dati svoje osobne podatke, nažalost nećemo biti u mogućnosti obraditi Vaš / upit / zahtjev / prigovor.

Vaši podaci će biti čuvani toliko dugo koliko je potrebno da Vaš zahtjev / upit / prigovor obradimo, te će nakon 5 godina (opći zastarni rok po Zakonu o obveznim odnosima) biti obrisani ili anonimizirani, uz iznimku kada podatke čuvamo duže zbog pravnih obaveza (npr. u slučaju spora i sl.). Vaši podaci će biti preneseni drugim zemljama članicama Europske unije u kojima se nalaze serveri i povezana društva naše tvrtke.

BTRAVEL d.o.o. može angažirati treće strane, kao na primjer vanjske pravne savjetnike, koji mogu postupati u ime i sukladno uputama društva BTRAVEL d.o.o.

Vaša prava za zaštitu osobnih podataka, su sljedeća:
– Dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, te pristup osobnim podacima koji se obrađuju,
– Dopuniti, modificirati i ispraviti osobne podatke,
– Ishoditi brisanje osobnih podataka ili zatražiti da se podaci učine anonimnima,
– Blokirati nezakonitu obradu podataka, te ograničiti obradu,
– Prigovoriti obradi koja se temelji na legitimnom interesu,
– Zaprimiti kopiju osobnih podataka, te prenijeti podatke drugom voditelju obrade.

U slučaju da želite ostvariti neko od Vaših zakonskih prava, možete se obratiti sa Vašim zahtjevom na mail info@btravel.pro ili direktno putem sljedećeg linka.

Nadalje, imate pravo podnijeti pritužbu u vezi obrade Vaših osobnih podataka, Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

23. svibnja 2018.
S poštovanjem, Vaš BTRAVEL tim