8. HRVATSKI KONGRES HEMATOLOGA
30. 9. – 4. 10. 2020.
Virtualni kongres

OPĆE INFORMACIJE


8. hrvatski kongres hematologa održati će se u virtualnom obliku u periodu 30.9. – 4.10.2020.

SLUŽBENI JEZICI
Službeni jezici su hrvatski i engleski jezik. Simultano prevođenje neće biti osigurano.

SPONZORSKO SUDJELOVANJE
Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se virtualna izložba medicinske opreme i proizvoda. Više informacija o načinu sudjelovanja dostupno je u Ponudi za sponzore i izlagače. Za sve informacije te cijene sudjelovanja na Kongresu, molimo kontaktirati Kongresnu agenciju.

POTVRDA O SUDJELOVANJU
Potvrde o sudjelovanju će biti izdane svim sudionicima Kongresa sukladno pravilnicima strukovnih komora (Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara)

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:
Održavanje Kongresa: 30.9. – 4.10.2020.
Rok za slanje sažetaka: 15.8.2020.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 1.9.2020.
Rok za kotizaciju: 25.9.2020.

POZDRAVNO PISMO


Poštovane kolegice i kolege, kako već neko vrijeme znamo, naš ćemo nacionalni hematološki kongres održati u virtualnom obliku radi epidemije SARS-CoV-2 virusa koja nam priječi susresti se i družiti radno i društveno u Splitu. Ipak, zajedno smo složili vrlo ambiciozan i interesantan program predavanja, prezentacija izabranih radova, bogatu sekciju postera, edukacijskih sadržaja i satelitskih programa inovativne farmaceutske industrije, a što ćemo sve doživjeti novim iskustvom moderne e-konferencije! Uvjeren sam da ćemo biti zadovoljni onime što nas iščekuje i srdačno Vas u ime organizacijskog i znanstvenog odbora pozivam da se 30. rujna u 16 sati nađemo online na otvaranju 8. hrvatskog kongresa hematologa!

S poštovanjem, srdačno Vaš,
Predsjednik HRDH i organizacijskog odbora kongresa
Prof.dr.sc. Rajko Kušec, dr. med.

ORGANIZACIJA


ORGANIZATORI
Hrvatsko društvo za hematologiju Hrvatskog liječničkog zbora

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik:
Rajko Kušec

Članovi:
Višnja Armanda
Renata Babok-Flegarić
Sandra Bašić-Kinda
Božena Coha
Antica Duletić-Načinović
Elizabeta Čorović Arneri
Petar Gaćina
Velka Gverić-Krečak
Marinka Jakić-Bubalo
Inga Mandac Rogulj
Martina Morić Perić
Ana Planinc-Peraica
Dražen Pulanić
Ranka Serventi-Seiwerth
Jasminka Sinčić-Petričević
Ljubica Škare-Librenjak
Dubravka Županić-Krmek

ZNANSTVENI ODBOR

Predsjednik:
Toni Valković

Članovi:
Igor Aurer
Drago Batinić
Ernest Bilić
Slavko Gašparov
Ozren Jakšić
Slobodanka Ostojić-Kolonić
Vlatko Pejša
Jelena Roganović
Radovan Vrhovac
Silva Zupančić-Šalek

PROGRAM – 8. hrvatski kongres hematologa


 

SAŽECI


Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster).

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnoj agenciji BTravel i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.


KONGRESNE TEME (izaberite jednu od tema):

Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, molimo iza inicijala imena koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove.
Primjer: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2 (veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke)

Primjer: 1NZJZ „dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska, 2Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Split, Hrvatska


KRATKE UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA
- sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
- naslov sažetka pisati velikim slovima
- prezime i početno slovo imena autora i koautora bez titula
- naziv institucije, grada i države autora i koautora
- e-mail adresa autora
- opseg sažetka: do 350 riječi
- tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak
- originalni sažetci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
- prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen


SUDJELOVANJE NA KONGRESU (Izaberite opciju)
usmeno priopćenjeposter

Sažetke predane putem kongresne stranice pregledati će Znanstveni odbor. Ako nemate pristup internetu molimo da kontaktirate kongresnu agenciju. Molimo da pratite upute za slanje sažetaka korak po korak. Molimo da ne šaljete više kopija istog sažetka.


POSTERI
• Posteri mogu biti pisani na hrvatskom i engleskom jeziku.
• maksimalne dimenzije postera: 80 cm (širina) x 100 cm (visina)
• elementi: naslov, popis autora, obrada teme rada (uvod, razrada, zaključak), literatura, ključne riječi
• preporuke:
– izbjegavajte sjenčanje, podcrtavanje i miješanje različitih tipova slova
– izbjegavajte velika slova

Posteri će biti izloženi na panoima u kongresnom prostoru za vrijeme trajanja Kongresa, a autori moraju biti prisutni uz poster za vrijeme razgledavanja postera. Posteri se donose osobno na Kongres. Materijal za lijepljenje postera osigurava Kongresna agencija.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).


Prostor za unos sažetka:


Rok za slanje sažetaka: 15.8.2020.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 1.9.2020.

KOTIZACIJE

 

Kotizacija
rok uplate 25/09/2020
Doktori medicine, specijalisti i drugi stručnjaci 1.250,00 kn
Medicinske sestre i tehničari 625,00 kn

Specijalizanti, studenti i umirovljenici oslobođeni su plaćanja kotizacije. Molimo vas da se za gratis kotizaciju prijavite na email:
vid.benko@btravel.pro

U iznose je uključen PDV

Kotizacija za sve sudionike uključuje:</font color>
• nazočnost virtualnom stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
• kongresne materijale (knjigu sažetakai bodovi strukovnih komora)

OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA</font color>

Uvjeti otkazivanja

• Sudionici koji do 30.6.2020. pismenim putem Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za 25% administrativnih troškova.
• Sudionici koji nakon 30.6.2020. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.

REGISTRACIJA


OSOBNE INFORMACIJE


Doktori medicine, specijalisti i drugi stručnjaci - 1.250,00 knMedicinske sestre i tehničar - 625,00 kn


PODACI O PLATITELJU

Specijalizanti, studenti i umirovljenici oslobođeni su plaćanja kotizacije. Molimo vas da se za gratis kotizaciju prijavite na email: vid.benko@btravel.pro


UVJETI
Nakon ispunjavanja registracijskog obrasca, primit ćete automatsku e-mail potvrdu o prijavi. Potvrda registracije nije potvrda o uplati. Za dodatne informacije o registraciji obratite nam se na email vid.benko@btravel.pro. Nakon izvršene uplate, račun će biti poslan na adresu platitelja.


PLAĆANJE
Procedura za bankovno plaćanje: nakon primitka vašeg ispunjenog registracijskog obrasca poslat ćemo vam ponudu po kojoj ćete izvršiti uplatu.

NAPOMENA:
Obavezno popuniti sva polja označena zvjezdicom.


PRIVOLA ZA KONTAKT

Registracijom na kongres dajem privolu BTravel d.o.o. da me kontaktira kako u vezi kongresa, tako i svih ostalih sličnih skupova vezanih za medicinsku struku. U svakom trenutku ćete moći kontaktirati BTravel d.o.o. i povući ovu privolu.


SPONZORI I IZLAGAČI