Kongres se održava pod pokroviteljstvom hrvatskog presjedanja Vijećem Europske unije

www.stampar.hr/gerontologija
DRUGA OBAVIJEST > preuzmite ovdje
OPĆE INFORMACIJE


MJESTO ODRŽAVANJA

Amadria Park, Conference park 25/7, Opatija, Hrvatska
www.amadriapark.com

REGISTRACIJSKI DESK

Registracijski desk će početi s radom jedan sat prije početka predavanja i završiti nakon završetka predavanja.

SLUŽBENI JEZICI

Službeni jezici su hrvatski i engleski jezik. Simultano prevođenje neće biti osigurano.

PISMO POZIVA

Za dobivanje Pisma poziva Organizacijskog odbora za sudjelovanje na Kongresu, molimo uputiti pismeni zahtjev Kongresnoj agenciji na e-mail: goran.grbic@btravel.pro. Možete ga koristiti za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca.

SLUŽBENE OZNAKE

Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene oznake (ID kartice) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog programa.

SPONZORSKO SUDJELOVANJE

Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba medicinske opreme i proizvoda.
Više informacija o načinu sudjelovanja dostupno je u Ponudi za sponzore i izlagače
Za sve informacije te cijene sudjelovanja na izložbi i oglašavanja u Konačnom programu i Knjizi sažetaka, molimo kontaktirati Kongresnu agenciju.

OSIGURANJE

Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratnji prije, za vrijeme ili nakon održavanja Kongresa. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije, sudionik prihvaća ovu odredbu.

MOBITELI

Sudionici se mole da isključe svoje mobitele u prostorijama u kojima se održavaju predavanja.

INTERNET

Internet usluge će biti dostupne svim sudionicima tijekom Kongresa.

POTVRDA O SUDJELOVANJU

Potvrde o sudjelovanju će biti izdane svim sudionicima Kongresa sukladno pravilnicima strukovnih komora (Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora socijalnih radnika)

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:
Održavanje Kongresa: 6. – 9. svibnja 2020.
Rok za slanje sažetaka: 2. ožujka 2020.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 20. ožujka 2020.
Rok za nižu kotizaciju: 25. ožujak 2020.
Rok za rezervaciju smještaja: 1. travnja 2020.

POZDRAVNO PISMO


Poštovani i dragi stručnjaci za zaštitu zdravlja starijih osoba, drage kolegice i dragi kolege,

nužnost trajne edukacije iz gerontologije i gerijatrije, uključivanjem interdisciplinarne gerontološke, intersektorske suradnje od sustava zdravstva, socijalne skrbi, sustava rada i mirovinskih fondova, obrazovanja, znanosti, turizma, kulture, ekologije do održivog razvoja gospodarstva, postaje kontinuirani imperativ 4. hrvatskog gerontološkog i gerijatrijskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Opatiji, 6. – 9. svibnja 2020.

Glavni organizatori su Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora (predsjednik: akademik Zijad Duraković) i Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (voditelj: prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić).

Kako sadašnja i buduća zaštita zdravlja starijih osoba postaje glavni pokazatelj napretka ili propusta u zaštiti zdravlja cjelokupnog pučanstva, upućujemo vam poziv za aktivan doprinos na prestižnom 4. hrvatskom gerontološkom i gerijatrijskom kongresu s međunarodnim sudjelovanjem.

Srdačan pozdrav, do viđenja sljedeće godine u Opatiji!

Predsjednica Kongresa
doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. med.

Predsjednik Kongresnog odbora
Zvonimir Šostar, dr. med.

Predsjednik Znanstvenog odbora
izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.

ORGANIZACIJA


ORGANIZATORI

» Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora
» Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

SUORGANIZATORI

» Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba
» Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba
» Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti
» Sveučilište u Zagrebu
» Libertas međunarodno sveučilište

POKROVITELJI

» Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
» Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
» Pokroviteljstvo događaja tijekom presjedanja RH Vijećem Europske unije
» Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske
» Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj
» Grad Zagreb

KONGRESNI ODBOR

Predsjednik: Zvonimir Šostar

Članovi: Karmen Arnaut, Ivančica Balenović, Ljiljana Batič, Snježana Benko, Ivana Brkić, Snježana Bubenik, Bruno Cvetković, Tanja Ćorić, Pavo Ćorluka, Tajana Dajčić, Maja Deković Mondekar, Jasminka Dlesk-Božić, Aleksandar Džakula, Romana Galić, Slavica Garić, Helena Glibotić Kresina, Iva Jelačić, Melita Jelavić, Josip Jelić, Nikolina Jukić Peladić, Dražen Jurković, Štefica Karačić, Dunja Kuliš, Domagoj Kronstein, Zrinka Mach, Manuela Maltarić, Karolina Martinuš, Maja Miloš, Stela Mravak, Ante Nakić, Andreja Ninić, Marija Orlić, Eva Pavić, Marija Penava Šimac, Krunoslav Peter, Dubravka Pezelj Duliba, Ivana Portolan Pajić, Sanja Predavec, Marijana Prevendar, Ivana Prga, Ana Puljak, Hrvoje Radašević, Cecilija Rotim, Dalma Sajko, Dunja Skoko-Poljak, Milica Sučić, Mirela Šentija Knežević, Vesna Štefančić, Jasna Tucak, Irena Vadlja, Maja Vajagić, Miroslav Venus, Ljiljana Vrbić, Inga Vučica

ZNANSTVENI ODBOR

Predsjednik: Branko Kolarić

Članovi: Tomislav Benjak, Antonija Balenović, Lovorka Bilajac, Nenad Bogdanović, Jasna Bošnir, Krunoslav Capak, Venija Cerovečki-Nekić, Ivan Čipin, Jasminka Despot Lučanin, Zijad Duraković, Aleksandar Džakula, Igor Filipčić, Miroslav Hanževački, Vjekoslav Jeleč, Antoinette Kaić-Rak, Josipa Kern, Branko Kolarić, Željko Krznarić, Mirjana Kujundžić Tiljak Marija Kušan-Jukić, Ratko Mađarević, Jasna Mesarić, Ninoslav Mimica, Marijeta Mišigoj-Duraković, Jadranka Mustajbegović, Petra Nola Fuchs, Tajana Pavić, Marina Polić Vižintin, Krešimir Rotim, Ivica Rubelj, Tomislav Rukavina, Silvija Rusac, Nina Smolej-Narančić, Šime Smolić, Ana Stavljenić-Rukavina, Tatjana Škarić-Jurić, Goran Šimić, Ana Štambuk, Danijela Štimac, Vanja Tešić, Nada Tomasović- Mrčela, Spomenka Tomek-Roksandić, Jure Toplak, Branko Vitale, Jasmina Vraneš, Darija Vranešić Bender, Gorka Vuletić, Mara Županić, Ivana Živoder

MJESTO ODRŽAVANJA

Amadria Park, Conference park 25/7, Opatija, Hrvatska
www.amadriapark.com

STRUČNI PROGRAM


4. HRVATSKI GERONTOLOŠKI I GERIJATRIJSKI KONGRES
s međunarodnim sudjelovanjem
6. – 9. svibnja 2020. – Opatija, Hrvatska


DRUGA OBAVIJEST > preuzmite ovdje


KONGRESNE TEME:

1. GERONTOLOGIJA U HRVATSKOJ I SVIJETU

• Znanstvene spoznaje o teorijama starenja
• Genetika starenja
• Fiziološko, biološko i kronološko starenje
• Psihologija starenja
• Psihosocijalna obilježja starenja
• Promocija zdravog, aktivnog, produktivnog starenja
• Organizacija gerontološke djelatnosti
• Gerontološko–javnozdravstveni pokazatelji
• Organizacija gerontološko-javnozdravstvene zaštite
• Pravilna prehrana za starije i dodatci prehrani
• Teorijska polazišta gerijatrijske zdravstvene njege
• Kvaliteta i održivi razvoj gerontološko–javnozdravstvene zaštite
• Informacijska i komunikacijska tehnologija u gerontologiji
• Geroprofilaksa (program primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za starije)
• Menopauza i andropauza
• Padovi u starijoj dobi
• Samoubojstva u starijoj dobi
• Pravobraniteljstvo za starije – zaštita prava (prevencija i suzbijanje nasilja nad starijim osobama)
• Stigma i diskriminacija starijih osoba (Ageism)
• Dugovječnost
• Cjeloživotna zdravstvena zaštita s naglaskom na zdravo, aktivno starenje

2. GERIJATRIJA I GERIJATRIJSKA ZDRAVSTVENA NJEGA U HRVATSKOJ I SVIJETU

• Vodeći gerijatrijski javnozdravstveni problemi:
– Cirkulacijske bolesti
– Maligne bolesti
– Respiratorne bolesti
– Ozljede
– Šećerna bolest
– Pothranjenost u dubokoj starosti
• Gerijatrijska zdravstvena njega:
– Primjeri iz prakse
– Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege
– Prevencija i zbrinjavanje dekubitusa
• Psihogerijatrija:
– Alzheimerova bolest i druge demencije
– Depresije
• Prioritetna uloga tima obiteljske medicine u skrbi za starije osobe
• Palijativno-gerijatrijska i dugotrajna (long-term) skrb za starije: resursi i potrebe
• Patronažna djelatnost u skrbi za starije
• Specifičnosti prehrane gerijatrijskih bolesnika
• Mikrobiološki izazovi kod gerijatrijskih bolesnika: intrahospitalne infekcije i rezistencija na antibiotike
• Gerontostomatologija
• Dermatologija treće životne dobi
• Oftalmologija i optometrija u gerijatriji
• Farmakoterapija u gerijatriji
• Specijalizacija iz gerijatrije

3. FORMALNA I NEFORMALNA SKRB ZA STARIJE – INTERDISCIPLINARNI I INTERSEKTORSKI PRISTUP

• Antropologija starenja i dugovječnosti
• Socijalna gerontologija
• Izazovi socijalne skrbi za starije
• Institucijska i izvaninstitucijska skrb za starije
• Udomiteljstvo za starije
• Osobe s invaliditetom u starijoj životnoj dobi
• Fizikalna terapija i rehabilitacija
• Radna terapija za starije
• Gerontokineziologija
• Logopedija
• Gerontonutricionizam
• Gerontonjegovatelji/ice
• Gerontodomaćice
• Volontiranje starijih osoba
• Uloga civilnog društva u skrbi za starije
• Briga za zdravlje i kvalitetu života formalnih i neformalnih njegovatelja starijih osoba
• Stres neformalnih njegovatelja

4. EKONOMSKI ODGOVORI NA IZAZOVE STARENJA POPULACIJE

• Izazovi demografske tranzicije
• Produljenje životnog i radnog vijeka
• Volontiranje u službi starijih
• Ekonomske posljedice demografskog starenja
• Mirovinska reforma i mirovinski fondovi u Hrvatskoj
• Osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje
• Osiguranje za dugotrajnu skrb (long-term care insurance)
• Posmrtna pripomoć
• Racionalizacija gerijatrijske zdravstvene potrošnje
• Gerontološko–javnozdravstveni menadžment
• Gerontotehnologija
• Arhitektura stanovanja za starije osobe – pametni gradovi i pametni domovi (smart houses)
• Zdravstveni i medicinski turizam za starije
• Gerontoservisi
• Pripreme za odlazak iz sustava rada u mirovinu

5. ESTETIKA STARENJA: LJEPOTA, PRILAGODBE I GUBITCI

• Klimatske promjene i njihov utjecaj na zdravlje starijih ljudi
• Duhovnost i starenje
• Cjeloživotno učenje
• Međugeneracijski odnosi
• Seksualnost u starijoj dobi
• Dermatologija i kozmetologija
• Estetska kirurgija i stomatologija
• Stres i starenje
• Usamljenost i starenje
• Siromaštvo i starenje
• Žalovanje
• Smrt i umiranje
• Lokalna zajednica i stariji – uzajamna suradnja

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:
Održavanje Kongresa: 6. – 9. svibnja 2020.
Rok za slanje sažetaka: 2. ožujka 2020.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 20. ožujka 2020.
Rok za nižu kotizaciju: 25. ožujak 2020.
Rok za rezervaciju smještaja: 1. travnja 2020.

SAŽECI


UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije rada (usmeno izlaganje ili poster).

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnoj agenciji BTravel i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

UPUTE ZA IZRADU PREZENTACIJA

• na kongresu će se koristiti PC računala. Prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu
• format dokumenta: operativni sustavi koji će se koristiti na Kongresu su Microsoft Office 2016. i Windows 8. Dopušteni formati su: .ppt i .pptx
• video zapisi: video zapise je potrebno komprimirati. Postoji mnogo formata i kodeka, no preporučamo .mp4 video – H.264 video i AAC audio (MPEG-4 AVC) formate. Ostali formati koji se mogu koristiti: .mpg, .wmv i .avi
• format LCD projektora: standardni format projektora u kongresnim dvoranama je 4:3
• predavači se mole da, radi provjere ispravnosti, medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 1 sat prije predviđenog termina za prezentaciju na mjestu za pripremu predavanja
• tehničko osoblje će na mjestu za pripremu predavanja testirati i provjeriti kompatibilnost prezentacija i predavači će tada imati posljednju priliku za zadnje sitne izmjene
• predavači se mole da bilo kakve posebne naputke vezane uz prezentacije daju tehničkom osoblju na mjestu za pripremu predavanja, ne za vrijeme predavanja
• molimo za izradu prezentacija koristi sljedeći PowerPoint predložak – uskoro

POSTERI

Maksimalne dimenzije postera: 80 cm (širina) x 100 cm (visina)
Posteri će biti izloženi na panoima u kongresnom prostoru tijekom cijelog trajanja Kongresa. Posteri se donose osobno na Kongres. Materijal za lijepljenje postera osigurava Kongresna agencija.

Nagrada za najbolji poster
Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg postera. Nagrada je vikend aranžman za dvije osobe u jednom od hotela Amadria Park u Opatiji u terminu prema dogovoru.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).


PRIJAVLJUJEM SAŽETAK ZA: 4. HRVATSKI GERONTOLOŠKI I GERIJATRIJSKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem

KONGRESNE TEME (izaberite jednu od tema):


Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, molimo iza inicijala imena koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove.
Primjer: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2 (veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke)

Primjer: 1NZJZ „dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska, 2Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Split, Hrvatska

SUDJELOVANJE NA KONGRESU (Izaberite opciju)
usmeno priopćenjeposter

KRATKE UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

• sažetak treba biti napisan kao jedinstveni odlomak s najviše 350 riječi
• sadržaj sažetka: cilj istraživanja, podaci o predmetu istraživanja (ispitanici/laboratorijske životinje), opis korištenih metoda i postupaka, glavni rezultati i najvažniji zaključci
• ispod sažetka navedite popis od 5 ključnih pojmova koji služe za indeksiranje i pretragu; ne ponavljajte ključne riječi sadržane u naslovu rukopisa, već izaberite pojmove koji najbolje odražavaju sadržaj cjelokupnoga članka i znanstvenoga područja; ključne riječi trebaju biti navedene abecednim redom i odvojene točka-zarezima
• originalni sažeci će biti lektorirani
• prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
• jedan autor može imati najviše DVA sažetka koje prezentira
• sažeci će biti objavljeni u časopisu „Liječnički vjesnik“

Prostor za unos sažetka:

Rok za primitak sažetaka: 2. ožujka 2020.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 20. ožujka 2020.

POZVANI PREDAVAČINenad Bogdanović
Davor Pavuna
Iza Kavedžija
Zijad Duraković
Alma Mihaljević-Peleš
Šime Smolić
Aleksandar Štulhofer
Matija Sinković
Zsuzsanna Jakab
Ninoslav Mimica
Davor Pavuna
KOTIZACIJE

Sudionik Plaćeno do 25/03/2020 Plaćeno nakon 25/03/2020
Doktori medicine, specijalisti i drugi stručnjaci
(socijalni radnici, psiholozi…)
1.500,00 kn 1.900,00 kn
Članovi Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju 1.200,00 kn 1.500,00 kn
Medicinske sestre/tehničari i zdravstveni djelatnici
drugih stručnih profila (VŠS, SSS)
800,00 kn 1.000,00 kn
Specijalizanti i poslijediplomanti 600,00 kn 700,00 kn
Studenti preddiplomskih studija, umirovljeni liječnici 200,00 kn 200,00 kn
Dnevna kotizacija 600,00 kn 700,00 kn
Predstavnici tvrtki na izlagačkom štandu 800,00 kn 1.000,00 kn

U iznose je uključen PDV.

Kotizacija za doktore medicine, specijaliste, socijalne radnike, psihologe, druge stručnjake, specijalizante, poslijediplomante, medicinske sestre i tehničare, predstavnike tvrtki izlagača na izlagačkom štandu uključuje:
• nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i
izlagačkih prostora
• osvježenje u stankama
• kongresne materijale (Konačni program, Suplementom Liječničkog vjesnika sa sažecima, kongresna
torba, potvrdnica za sudjelovanje i bodovi strukovnih komora)

Kotizacija za studente preddiplomskih studija, umirovljene liječnike uključuje:
• nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
• osvježenje u stankama
• kongresne materijale (Konačni program, Suplementom Liječničkog vjesnika sa sažecima, kongresna torba, potvrdnica za sudjelovanje i bodovi strukovnih komora)

*Napomena: Uz prijavu za sudjelovanje, studenti moraju poslati Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. dokument koji potvrđuje njihov status.

Dnevna kotizacija uključuje:
• nazočnost stručnom programu Kongresa za taj dan na mjestima usmenih izlaganja, poster
prezentacija i izlagačkih prostora
• osvježenje u stankama
• kongresne materijale (Konačni program, Suplementom Liječničkog vjesnika sa sažecima, kongresna
torba, potvrdnica za sudjelovanje i bodovi strukovnih komora)

OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Uvjeti otkazivanja

• Sudionici koji do 6. travnja 2020. pismenim putem Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za 15% administrativnih troškova.
• Sudionici koji nakon 6. travnja 2020. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.

REGISTRACIJA


OSOBNE INFORMACIJE


Doktori medicine, specijalisti i drugi stručnjaci (socijalni radnici, psiholozi…) - 1.500,00 knČlanovi Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju - 1.200,00 knMedicinske sestre/tehničari i zdravstveni djelatnici drugih stručnih profila - 800,00 knSpecijalizanti i poslijediplomanti – 600,00 knStudenti preddiplomskih studija, umirovljeni liječnici - 200,00 knDnevna kotizacija - 600,00 knPredstavnik tvrtke (na izlagačkom štandu) - 800,00 kn


PODACI O PLATITELJU


UVJETI
Nakon ispunjavanja registracijskog obrasca, primit ćete automatsku e-mail potvrdu o prijavi. Potvrda registracije nije potvrda o uplati. Za dodatne informacije o registraciji obratite nam se na email goran.grbic@btravel.pro. Nakon izvršene uplate, račun će biti poslan na adresu platitelja.


PLAĆANJE
Procedura za bankovno plaćanje: nakon primitka vašeg ispunjenog registracijskog obrasca, u roku od 48 sati poslat ćemo vam ponudu po kojoj ćete izvršiti uplatu.

NAPOMENA:
Obavezno popuniti sva polja označena zvjezdicom.


PRIVOLA ZA KONTAKT

Registracijom na kongres dajem privolu BTravel d.o.o. da me kontaktira kako u vezi kongresa, tako i svih ostalih sličnih skupova vezanih za medicinsku struku. U svakom trenutku ćete moći kontaktirati BTravel d.o.o. i povući ovu privolu.


OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Uvjeti otkazivanja

• Sudionici koji do 6. travnja 2020. pismenim putem Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za 15% administrativnih troškova.
• Sudionici koji nakon 6. travnja 2020. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.


HOTELSKI SMJEŠTAJ


Smještaj je organiziran u hotelima: Grand hotel 4 Opatijska cvijeta **** i Hotelu Gardenija*** prema posebnim kongresnim cijenama. Cijene su iskazane po sobi po danu (PDV je uključen u iskazane cijene, kao i boravišna pristojba)


Za rezervaciju smještaja i plaćanje molimo obratite se Kongresnoj agenciji.


GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA**** - cijena u jednokrevetnoj sobi po sobi po danu – 990,00 knGRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA**** - cijena u dvokrevetnoj sobi po sobi po danu – 1.280,00 knHOTEL GARDENIJA*** - cijena u jednokrevetnoj sobi po sobi po danu – 870,00 knHOTEL GARDENIJA*** - cijena u dvokrevetnoj sobi po sobi po danu – 1.160,00 kn

Cijena uključuje smještaj po sobi i danu na bazi polu pansiona (7. 5. – doručak + ručak + večera / 8. 5. – doručak + ručak / 9. 5. - doručak) sa svim porezima i taksama.


Broj noćenja:


REZERVACIJA SMJEŠTAJA


PODACI O PLATITELJU


VAŽNO: Nakon primljenog obrasca, šaljemo Vam ponudu za plaćanje te Vas molimo da po primitku uplatite naznačeni iznos. Finalna rezervacija smještaja smatrat će se nakon primljene uplate.

Sve ostale extra troškove plaća svaki sudionik zasebno: mini bar, telefon, parking, wellness usluge i sl. prije odlaska na recepciji Hotela.

Otkazivanje:
• Otkazivanje sudjelovanja moguće je jedino pismenim putem na e-mail adresu: goran.grbic@btravel.pro
Otkazivanje smještaja nakon 15. travnja 2020. - trošak otkaza iznosi 100 %

NAPOMENA: Ljubazno Vas molimo da uplatite puni iznos troškova boravka u hotelu prije početka skupa, u protivnom će Vam rezervacija biti otkazana.


KONTAKT

TAJNIŠTVO KONGRESA
Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba -Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar.“

kontakt osobe: Stela Mravak, Dalma Sajko, Manuela Maltarić, Ante Nakić

T: +385 (0)1 4696 153
T: (0)1 / 4696 164
e-mail: javnozdravstvena.gerontologija@stampar.hr

TEHNIČKA ORGANIZACIJA
Prijave za sudjelovanje, rezervacija smještaja, plaćanje kotizacija i smještaja, informacije za sudionike, izlagače, oglašivače i sponzore, tehnička organizacija:

KONGRESNA AGENCIJA

BTRAVEL d.o.o.
Maksimirska cesta 112a
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt osoba: Goran Grbić
M +385 99 4926 679
T +385 1 6661 151
@ goran.grbic@btravel.pro
W www.btravel.pro