www.stampar.hr/gerontologija
OPĆE INFORMACIJE


MJESTO ODRŽAVANJA

Amadria Park, Conference park 25/7, Opatija, Hrvatska
www.amadriapark.com

REGISTRACIJSKI DESK

Registracijski desk će početi s radom jedan sat prije početka predavanja i završiti nakon završetka predavanja.

SLUŽBENI JEZICI

Službeni jezici su hrvatski i engleski jezik. Simultano prevođenje neće biti osigurano.

PISMO POZIVA

Za dobivanje Pisma poziva Organizacijskog odbora za sudjelovanje na Kongresu, molimo uputiti pismeni zahtjev Kongresnoj agenciji na e-mail: goran.grbic@btravel.pro. Možete ga koristiti za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca.

SLUŽBENE OZNAKE

Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene oznake (ID kartice) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog programa.

SPONZORSKO SUDJELOVANJE

Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba medicinske opreme i proizvoda.
Više informacija o načinu sudjelovanja bit će dostupno u Ponudi za sponzore i izlagače
Za sve informacije te cijene sudjelovanja na izložbi i oglašavanja u Konačnom programu i Knjizi sažetaka, molimo kontaktirati Kongresnu agenciju.

OSIGURANJE

Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratnji prije, za vrijeme ili nakon održavanja Kongresa. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije, sudionik prihvaća ovu odredbu.

MOBITELI

Sudionici se mole da isključe svoje mobitele u prostorijama u kojima se održavaju predavanja.

INTERNET

Internet usluge će biti dostupne svim sudionicima tijekom Kongresa.

POTVRDA O SUDJELOVANJU

Potvrde o sudjelovanju će biti izdane svim sudionicima Kongresa sukladno pravilnicima strukovnih komora (Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora socijalnih radnika)

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:
Održavanje Kongresa: 6. – 9. svibnja 2020.
Rok za slanje sažetaka: 2. ožujka 2020.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 20. ožujka 2020.
Rok za nižu kotizaciju: 13. ožujak 2020.
Rok za rezervaciju smještaja: 1. travnja 2020.

POZDRAVNO PISMO


Poštovani i dragi stručnjaci za zaštitu zdravlja starijih osoba, drage kolegice i dragi kolege,

nužnost trajne edukacije iz gerontologije i gerijatrije, uključivanjem interdisciplinarne gerontološke, intersektorske suradnje od sustava zdravstva, socijalne skrbi, sustava rada i mirovinskih fondova, obrazovanja, znanosti, turizma, kulture, ekologije do održivog razvoja gospodarstva, postaje kontinuirani imperativ 4. hrvatskog gerontološkog i gerijatrijskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Opatiji, 6. – 9. svibnja 2020.

Glavni organizatori su Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora (predsjednik: akademik Zijad Duraković) i Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (voditelj: prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić).

Kako sadašnja i buduća zaštita zdravlja starijih osoba postaje glavni pokazatelj napretka ili propusta u zaštiti zdravlja cjelokupnog pučanstva, upućujemo vam poziv za aktivan doprinos na prestižnom 4. hrvatskom gerontološkom i gerijatrijskom kongresu s međunarodnim sudjelovanjem.

Srdačan pozdrav, do viđenja sljedeće godine u Opatiji!

Predsjednica Kongresa
doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. med.

Predsjednik Kongresnog odbora
Zvonimir Šostar, dr. med.

Predsjednik Znanstvenog odbora
izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.

ORGANIZACIJA


ORGANIZATORI

» Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora
» Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

SUORGANIZATORI

» Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba
» Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba
» Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti
» Sveučilište u Zagrebu
» Libertas međunarodno sveučilište

POKROVITELJI

» Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
» Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske
» Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj
» Grad Zagreb

KONGRESNI ODBOR

Predsjednik: Zvonimir Šostar

Članovi: Karmen Arnaut, Ivančica Balenović, Snježana Benko, Antonija Bobić Lazić, Ivana Brkić, Snježana Bubenik, Bruno Cvetković, Tanja Ćorić, Pavo Ćorluka, Maja Deković Mondekar, Jasminka Dlesk-Božić, Aleksandar Džakula, Romana Galić, Slavica Garić, Helena Glibotić Kresina, Iva Jelačić, Melita Jelavić, Josip Jelić, Nikolina Jukić Peladić, Dražen Jurković, Štefica Karačić, Dunja Kuliš, Domagoj Kronstein, Zrinka Mach, Manuela Maltarić, Karolina Martinuš, Maja Miloš, Stela Mravak, Ante Nakić, Marija Orlić, Eva Pavić, Marija Penava Šimac, Dubravka Pezelj Duliba, Ivana Portolan Pajić, Sanja Predavec, Marijana Prevendar, Ivana Prga, Ana Puljak, Hrvoje Radašević, Cecilija Rotim, Dalma Sajko, Dunja Skoko-Poljak, Milica Sučić, Mirela Šentija Knežević, Vesna Štefančić, Jasna Tucak, Irena Vadlja, Maja Vajagić, Miroslav Venus, Ljiljana Vrbić, Inga Vučica

ZNANSTVENI ODBOR

Predsjednik: Branko Kolarić

Članovi: Tomislav Benjak, Antonija Balenović, Lovorka Bilajac, Nenad Bogdanović, Jasna Bošnir, Krunoslav Capak, Venija Cerovečki-Nekić, Ivan Čipin, Jasminka Despot Lučanin, Zijad Duraković, Aleksandar Džakula, Miroslav Hanževački, Vjekoslav Jeleč, Antoinette Kaić-Rak, Josipa Kern, Branko Kolarić, Željko Krznarić, Mirjana Kujundžić Tiljak Marija Kušan-Jukić, Ratko Mađarević, Jasna Mesarić, Ninoslav Mimica, Marijeta Mišigoj-Duraković, Jadranka Mustajbegović, Petra Nola Fuchs, Tajana Pavić, Marina Polić Vižintin, Krešimir Rotim, Ivica Rubelj, Tomislav Rukavina, Silvija Rusac, Nina Smolej-Narančić, Šime Smolić, Ana Stavljenić-Rukavina, Tatjana Šarić-Jurić, Goran Šimić, Ana Štambuk, Danijela Štimac, Vanja Tešić, Nada Tomasović Mrčela, Spomenka Tomek-Roksandić, Jure Toplak, Branko Vitale, Jasmina Vraneš, Darija Vranešić Bender, Gorka Vuletić, Mara Županić

MJESTO ODRŽAVANJA

Amadria Park, Conference park 25/7, Opatija, Hrvatska
www.amadriapark.com

STRUČNI PROGRAM


4. HRVATSKI GERONTOLOŠKI I GERIJATRIJSKI KONGRES
s međunarodnim sudjelovanjem
6. – 9. svibnja 2020. – Opatija, Hrvatska

KONGRESNE TEME:
– uskoro

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:
Održavanje Kongresa: 6. – 9. svibnja 2020.
Rok za slanje sažetaka: 2. ožujka 2020.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 20. ožujka 2020.
Rok za nižu kotizaciju: 13. ožujak 2020.
Rok za rezervaciju smještaja: 1. travnja 2020.

SAŽECI


UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije rada (usmeno izlaganje ili poster).

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnoj agenciji BTravel i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

UPUTE ZA IZRADU PREZENTACIJA

• na kongresu će se koristiti PC računala. Prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu
• format dokumenta: operativni sustavi koji će se koristiti na Kongresu su Microsoft Office 2016. i Windows 8. Dopušteni formati su: .ppt i .pptx
• video zapisi: video zapise je potrebno komprimirati. Postoji mnogo formata i kodeka, no preporučamo .mp4 video – H.264 video i AAC audio (MPEG-4 AVC) formate. Ostali formati koji se mogu koristiti: .mpg, .wmv i .avi
• format LCD projektora: standardni format projektora u kongresnim dvoranama je 4:3
• predavači se mole da, radi provjere ispravnosti, medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 1 sat prije predviđenog termina za prezentaciju na mjestu za pripremu predavanja
• tehničko osoblje će na mjestu za pripremu predavanja testirati i provjeriti kompatibilnost prezentacija i predavači će tada imati posljednju priliku za zadnje sitne izmjene
• predavači se mole da bilo kakve posebne naputke vezane uz prezentacije daju tehničkom osoblju na mjestu za pripremu predavanja, ne za vrijeme predavanja
• molimo za izradu prezentacija koristi sljedeći PowerPoint predložak – uskoro

POSTERI

Maksimalne dimenzije postera: 80 cm (širina) x 100 cm (visina)
Posteri će biti izloženi na panoima u kongresnom prostoru tijekom cijelog trajanja Kongresa. Posteri se donose osobno na Kongres. Materijal za lijepljenje postera osigurava Kongresna agencija.

Nagrada za najbolji poster
Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg postera. Nagrada je vikend aranžman za dvije osobe u jednom od hotela Amadria Park u Opatiji u terminu prema dogovoru.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).

POZVANI PREDAVAČI


USKORO
KOTIZACIJE

Sudionik Plaćeno do 13/03/2020 Plaćeno nakon 13/03/2020
Doktori medicine, specijalisti i drugi stručnjaci
(socijalni radnici, psiholozi…)
1.500,00 kn 1.900,00 kn
Članovi Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju 1.200,00 kn 1.500,00 kn
Medicinske sestre/tehničari i zdravstveni djelatnici
drugih stručnih profila (VŠS, SSS)
800,00 kn 1.000,00 kn
Specijalizanti i poslijediplomanti 600,00 kn 700,00 kn
Studenti preddiplomskih studija, umirovljeni liječnici 200,00 kn 200,00 kn
Dnevna kotizacija 600,00 kn 700,00 kn
Predstavnici tvrtki na izlagačkom štandu 800,00 kn 1.000,00 kn

U iznose je uključen PDV.

Kotizacija za doktore medicine, specijaliste, socijalne radnike, psihologe, druge stručnjake, specijalizante, poslijediplomante, medicinske sestre i tehničare, predstavnike tvrtki izlagača na izlagačkom štandu uključuje:
• nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i
izlagačkih prostora
• osvježenje u stankama
• kongresne materijale (Konačni program, Suplementom Liječničkog vjesnika sa sažecima, kongresna
torba, potvrdnica za sudjelovanje i bodovi strukovnih komora)

Kotizacija za studente preddiplomskih studija, umirovljene liječnike uključuje:
• nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
• osvježenje u stankama
• kongresne materijale (Konačni program, Suplementom Liječničkog vjesnika sa sažecima, kongresna torba, potvrdnica za sudjelovanje i bodovi strukovnih komora)

*Napomena: Uz prijavu za sudjelovanje, studenti moraju poslati Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. dokument koji potvrđuje njihov status.

Dnevna kotizacija uključuje:
• nazočnost stručnom programu Kongresa za taj dan na mjestima usmenih izlaganja, poster
prezentacija i izlagačkih prostora
• osvježenje u stankama
• kongresne materijale (Konačni program, Suplementom Liječničkog vjesnika sa sažecima, kongresna
torba, potvrdnica za sudjelovanje i bodovi strukovnih komora)

OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Uvjeti otkazivanja

• Sudionici koji do 6. travnja 2020. pismenim putem Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za 15% administrativnih troškova.
• Sudionici koji nakon 6. travnja 2020. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.

REGISTRACIJA


OSOBNE INFORMACIJE


Doktori medicine, specijalisti i drugi stručnjaci (socijalni radnici, psiholozi…) - 1.500,00 knČlanovi Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju - 1.200,00 knMedicinske sestre/tehničari i zdravstveni djelatnici drugih stručnih profila - 800,00 knSpecijalizanti i poslijediplomanti – 600,00 knStudenti preddiplomskih studija, umirovljeni liječnici - 200,00 knDnevna kotizacija - 600,00 knPredstavnik tvrtke (na izlagačkom štandu) - 800,00 kn


PODACI O PLATITELJU


UVJETI
Nakon ispunjavanja registracijskog obrasca, primit ćete automatsku e-mail potvrdu o prijavi. Potvrda registracije nije potvrda o uplati. Za dodatne informacije o registraciji obratite nam se na email goran.grbic@btravel.pro. Nakon izvršene uplate, račun će biti poslan na adresu platitelja.


PLAĆANJE
Procedura za bankovno plaćanje: nakon primitka vašeg ispunjenog registracijskog obrasca, u roku od 48 sati poslat ćemo vam ponudu po kojoj ćete izvršiti uplatu.

NAPOMENA:
Obavezno popuniti sva polja označena zvjezdicom.


PRIVOLA ZA KONTAKT

Registracijom na kongres dajem privolu BTravel d.o.o. da me kontaktira kako u vezi kongresa, tako i svih ostalih sličnih skupova vezanih za medicinsku struku. U svakom trenutku ćete moći kontaktirati BTravel d.o.o. i povući ovu privolu.


OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Uvjeti otkazivanja

• Sudionici koji do 6. travnja 2020. pismenim putem Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za 15% administrativnih troškova.
• Sudionici koji nakon 6. travnja 2020. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.


HOTELSKI SMJEŠTAJ


Smještaj sudionika je organiziran u hotelima Amadria Park u Opatiji, prema posebnim kongresnim cijenama.

Cijene smještaja – USKORO

Za rezervaciju smještaja i plaćanje molimo obratite se Kongresnoj agenciji.

KONTAKT


TAJNIŠTVO KONGRESA
Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba -Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar.“

kontakt osobe: Stela Mravak, Dalma Sajko, Manuela Maltarić, Ante Nakić

T: +385 (0)1 4696 153
T: (0)1 / 4696 164
e-mail: javnozdravstvena.gerontologija@stampar.hr

TEHNIČKA ORGANIZACIJA
Prijave za sudjelovanje, rezervacija smještaja, plaćanje kotizacija i smještaja, informacije za sudionike, izlagače, oglašivače i sponzore, tehnička organizacija:

KONGRESNA AGENCIJA

BTRAVEL d.o.o.
Maksimirska cesta 112a
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt osoba: Goran Grbić
M +385 99 4926 679
T +385 1 6661 151
@ goran.grbic@btravel.pro
W www.btravel.pro