Kongresi i eventi

2019

14. kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata s međunarodnim sudjelovanjem
Zagreb, 06. – 07.12.2019.


5. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem
Vinkovci, 16. – 19.10.2020.


2. hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije
Karlovac, 19. – 21.09.2019.


VII. HRVATSKI KONGRES NEUROZNANOSTI
Zadar, 12. – 15.09.2019.


2. hrvatska konferencija o shizofreniji s međunarodnim sudjelovanjem
Zagreb, 06. – 07.06.2019.


Godišnji kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a
Opatija, 23. – 25.05.2019.


8. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara
Vodice, 16. – 19. 05 2019.


13. kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem i 2. kongres Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije
Opatija – Rijeka, 15. – 18. 05 2019.