OPĆE INFORMACIJE


MJESTO ODRŽAVANJA
Gradsko kazalište „Zorin dom“, Domobranska ul. 1, 47000, Karlovac, Hrvatska

REGISTRACIJSKI DESK
Registracijski desk će početi s radom pola sata prije početka predavanja i završiti pola sata nakon završetka predavanja.

SLUŽBENI JEZICI
Službeni jezici su hrvatski i engleski jezik. Simultano prevođenje neće biti osigurano.

PISMO POZIVA
Za dobivanje poziva Organizacijskog odbora za sudjelovanje Kongresu, molimo uputiti zahtjev Kongresnoj agenciji na e-mail: goran.grbic@btravel.pro. Možete ga koristiti za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca.

SLUŽBENE OZNAKE
Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene oznake (ID kartice) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog programa.

SPONZORSKO SUDJELOVANJE
Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba medicinske opreme, proizvoda i lijekova.
Više informacija o načinu sudjelovanja dostupno je u Ponudi za sponzore i izlagače
Za sve informacije te cijene sudjelovanja na izložbi i oglašavanja u Konačnom programu i Knjizi sažetaka, molimo kontaktirati Kongresnu agenciju.

OSIGURANJE
Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratnji prije, za vrijeme ili nakon održavanja Kongresa. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije, sudionik prihvaća ovu odredbu.

MOBITELI
Sudionici se mole da isključe svoje mobitele u prostorijama u kojima se održavaju predavanja.

INTERNET
Internet usluge će biti dostupne svim sudionicima tijekom Kongresa

POTVRDA O SUDJELOVANJU
Potvrde o sudjelovanju će biti izdane svim sudionicima Kongresa sukladno pravilnicima strukovnih komora (Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara)

VAŽNI DATUMI I ROKOVI
Održavanje Kongresa: 19. – 21. rujna 2019.
Rok za slanje sažetaka: 6. rujna 2019.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 13. rujna 2019.
Rok za nižu kotizaciju: 6. rujna 2019.

POZDRAVNO PISMO


Poštovane kolegice i kolege,
izrazita nam je čast i zadovoljstvo obavijestiti vas da će se od 19. do 21. rujna 2019. godine u Karlovcu održati 2. hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Zajedno u ratu, zajedno u zdravlju“, a u organizaciji Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja (ZIKZ) i Opće bolnice Karlovac te nizom drugih suorganizatora, pokrovitelja i podržavatelja.

Na prvom kongresu, koji je prije dvije godine održan u Rabu, okupilo se više od 250 sudionika iz Hrvatske i inozemstva koji su interdisciplinarno i iznimno stručno izlagali i raspravljali o psihološkim aspektima medicine 21. stoljeća. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su nam pomogli u uspješnoj organizaciji kongresa i zajedničkom zaključku kako svaki zdravstveni profesionalac mora prepoznati psihološke aspekte u prevenciji, liječenju i palijativnoj skrbi somatskih bolesnika te prepoznati somatske bolesti kod psihijatrijskih bolesnika. Obzirom na činjenicu da su zaštita i unaprjeđenje zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji iznimno važan javnozdravstveni problem te da smo već nekoliko godina okupljeni u zajedničkom projektu pod nazivom „Na prvoj crti zdravlja“, odlučili smo da vodeća tema 2. hrvatskog kongresa psihosomatske medicine i psihoterapije bude posvećena međupovezanosti tjelesnog, psihološkog, socijalnog i duhovnog u zdravlju i bolesti kod ove populacije.

Cilj nam je okupiti vodeće stručnjake koji se bave preventivnim programima, različitim terapijskim i rehabilitacijskim programima kao i palijativnom skrbi za veteransku populaciju te kroz razmjenu spoznaja i konstruktivni dijalog donijeti stručne zaključke koji bi trebali pomoći boljem razumijevanju i usmjeravanju veće pozornosti prema zaštiti i unaprjeđenju zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Očekujemo da će na kongresu zajednički sudjelovati liječnici specijalisti iz svih grana medicine, medicinske sestre, psiholozi, socijalni radnici, fizioterapeuti, duhovnici, nutricionisti, umjetnici te predstavnici civilnog društva, medija i vladinih institucija, uz predavače iz inozemstva.

Pridružite nam se i na ovom zajedničkom putovanju u kojem želimo i dalje promovirati važnost medicine usmjerene prema osobi, interdisciplinarnu suradnju i kulturu zdravlja pojedinca i zajednice.

Očekujemo Vas u Karlovcu!

Prof. dr. sc. Veljko Đorđević, dr. med. Prof. dr. sc. Marijana Braš, dr. med.
Predsjednik Kongresa Predsjednica Organizacijskog odbora

Prim. dr. sc. Ervin Jančić, dr. med. Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med.
Predsjednik Lokalnog organizacijskog odbora Član Lokalnog organizacijskog odbora

ORGANIZATORI


ORGANIZATORI
• Zagrebački institut za kulturu zdravlja (ZIKZ)

SUORGANIZATORI
• Opća bolnica Karlovac
• Klinika za psihološku medicinu KBC Zagreb
• Hrvatski liječnički zbor – podružnica Karlovac
• Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (CEPAMET)
• Veleučilište u Karlovcu

POKROVITELJI
• Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske
• Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
• Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
• Grad Zagreb
• Grad Karlovac

PREDSJEDNIK KONGRESA
Veljko Đorđević

PREDSJEDNICA ORGANIZACIJSKOG ODBORA
Marijana Braš

LOKALNI ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsjednik: Ervin Jančić

Članovi: Hrvoje Cvitanović, Igor Salopek, Davor Horvat, Jasminka Oštrek, Kata Dujam Vine, Lea Hrvat, Ines Galetić Žagar, Ivana Španić, Vanja Pranjić, Sandra Bićanić Dobrinić

ZNANSTVENI ODBOR
Predsjednik: Veljko Đorđević

Članovi: Marijana Braš, Miroslav Samaržija, Mirna Šitum, Marina Kovač, Davor Miličić, Ninoslav Mimica

MJESTO ODRŽAVANJA
GK „Zorin dom“
Domobranska ul. 1, 47000 Karlovac
www.zorin-dom.hr

STRUČNI PROGRAM


2. KONGRES PSIHOSOMATSKE MEDICINE I PSIHOTERAPIJE s međunarodnim sudjelovanjem

„ZAJEDNO U RATU, ZAJEDNO U ZDRAVLJU“
19. – 21. RUJNA 2019., KARLOVAC

TEME

I. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
1. Preventivne mjere u zaštiti i unapređenju zdravlja hrvatskih branitelja
2. Palijativna skrb hrvatskih branitelja
3. Psihološki aspekti i psihijatrijski poremećaji hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
4. Tjelesne bolesti hrvatskih branitelja (hipertenzija, dijabetes, kardiovaskularne bolesti,
cerebrovaskularne i druge neurološke bolesti, onkološke bolesti, dermatološke bolesti,
respiratorne bolesti, demencija, debljina, kronična bol)
5. Posttraumatski rast nakon krize
6. Primjeri dobre prakse zaštite i unapređenja zdravlja hrvatskih branitelja
7. Edukacije i istraživanja o zaštiti zdravlja hrvatskih branitelja
8. Uloga lokalne i nacionalne zajednice u zaštiti zdravlja hrvatskih branitelja

II. PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI
1. Smanjivanje čimbenika rizika
2. Promoviranje zdravih stilova življenja
3. Uloga lokalne i nacionalne zajednice u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti

III. PALIJATIVA I PSIHOSOMATSKA MEDICINA – DODIRNE TOČKE

IV. SLOBODNE TEME


VAŽNI DATUMI I ROKOVI
Održavanje Kongresa: 19. – 21. rujna 2019.
Rok za slanje sažetaka: 6. rujna 2019.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 13. rujna 2019.
Rok za nižu kotizaciju: 6. rujna 2019.
SAŽECI


PRIJAVLJUJEM SAŽETAK ZA: 2. HRVATSKI KONGRES PSIHOSOMATSKE MEDICINE I PSIHOTERAPIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

KONGRESNE TEME (izaberite jednu od tema):


ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
1. Preventivne mjere u zaštiti i unapređenju zdravlja hrvatskih branitelja
2. Palijativna skrb hrvatskih branitelja
3. Psihološki aspekti i psihijatrijski poremećaji hrvatskih branitelja i članova
njihovih obitelji
4. Tjelesne bolesti hrvatskih branitelja (hipertenzija, dijabetes, kardiovaskularne
bolesti, cerebrovaskularne i druge neurološke bolesti, onkološke bolesti,
dermatološke bolesti, respiratorne bolesti, demencija, debljina, kronična bol)
5. Posttraumatski rast nakon krize
6. Primjeri dobre prakse zaštite i unapređenja zdravlja hrvatskih branitelja
7. Edukacije i istraživanja o zaštiti zdravlja hrvatskih branitelja
8. Uloga lokalne i nacionalne zajednice u zaštiti zdravlja hrvatskih branitelja


PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI
1. Smanjivanje čimbenika rizika
2. Promoviranje zdravih stilova življenja
3. Uloga lokalne i nacionalne zajednice u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti


PALIJATIVA I PSIHOSOMATSKA MEDICINA - DODIRNE TOČKE


SLOBODNE TEME


Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, molimo iza inicijala imena koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove.
Primjer: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2 (veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke)

Primjer: 1KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska, 2OB Zadar, Zadar, Hrvatska

SUDJELOVANJE NA KONGRESU (Izaberite opciju)
usmeno priopćenjeposter

KRATKE UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

Upute za pisanje sažetaka
• sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
• opseg sažetka: do 350 riječi
• font za pisanje sažetka: Arial 10 pts
• naslov sažetka pisati velikim slovima: Arial 12 pts
• prezime i inicijal imena autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima,
bez titule
• početno slovo prezimena i inicijal imena koautora pisati velikim
slovima, ostalo malim slovima, bez titula
• naziv institucije, grada i države autora i koautora
• e-mail adresa autora
• tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak
• originalni sažeci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost
odgovara autor
• prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen

Prostor za unos sažetka:

Rok za primitak sažetaka: 6. rujna 2019.

Rok za prihvaćanje sažetaka: 13. rujna 2019.

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster).

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnoj agenciji BTravel i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

UPUTE ZA IZRADU PREZENTACIJA

• na kongresu će se koristiti PC računala. Prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu
• format dokumenta: operativni sustavi koji će se koristiti na Kongresu su Microsoft Office 2016. i Windows 8. Dopušteni formati su: .ppt i .pptx
• video zapisi: video zapise je potrebno komprimirati. Postoji mnogo formata i kodeka, no preporučamo .mp4 video – H.264 video i AAC audio (MPEG-4 AVC) formate. Ostali formati koji se mogu koristiti: .mpg, .wmv i .avi
• format LCD projektora: standardni format projektora u kongresnim dvoranama je 16:9
• predavači se mole da, radi provjere ispravnosti, medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 1 sat prije predviđenog termina za prezentaciju na mjestu za pripremu predavanja
• tehničko osoblje će na mjestu za pripremu predavanja testirati i provjeriti kompatibilnost prezentacija i predavači će tada imati posljednju priliku za zadnje sitne izmjene
• predavači se mole da bilo kakve posebne naputke vezane uz prezentacije daju tehničkom osoblju na mjestu za pripremu predavanja, ne za vrijeme predavanja
• molimo za izradu prezentacija koristi sljedeći PowerPoint predložak – uskoro

POSTERI

• Posteri mogu biti pisani na hrvatskom i engleskom jeziku.
• maksimalne dimenzije postera: 80 cm (širina) x 100 cm (visina)
• elementi: naslov, popis autora, obrada teme rada (uvod, razrada, zaključak), literatura, ključne riječi
• preporuke:
– izbjegavajte sjenčanje, podcrtavanje i miješanje različitih tipova slova
– izbjegavajte velika slova
Posteri će biti izloženi na panoima u kongresnom prostoru cijelo vrijeme trajanja Kongresa, a autori moraju biti prisutni uz poster za vrijeme razgledavanja postera. Posteri se donose osobno na Kongres. Materijal za lijepljenje postera osigurava Kongresna agencija.

POZVANI PREDAVAČI


Roberto CasaleROBERTO CASALE, Italija

– diplomirao medicinu i kirurgiju na Sveučilištu Pavia, Italija, 1975. godine
– certificiran za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Sveučilište Pavia, Italija, 1976. godine
– specijalist za neurologiju s poslijediplomskim studijem iz kliničke neurofiziologije; Sveučilište Pavia, Italija, 1979. godine
– specijalist za anesteziologiju i olakšavanje boli, Sveučilište Pavia, Italija, 1989. godine
– doktor naprednih tehnologija u rehabilitaciji i sportu, Sveučilište u Rimu Tor Vergata, Rim, Italija
– znanstveni direktor u OPUSmedica PC&R i istraživačkoj mreži, Piacenza, Italija
– direktor EFIC-a (European Pain Federation) u školi bola o „neuropatskoj boli“
– predsjednik ESPEM-a (Europskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu)
– koordinator SIG-a “Bol i rehabilitacija” i SIMFER-a (Talijanska udruga za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju)
– bio savjetnik i tajnik AISD-a (Talijanska udruga za proučavanje boli), kao i savjetnik EFIC-a (Europski odjel IASP-a)
– predavao na specijalističkim studijima na sveučilištima u Paviji, Padovi, Firenci i Sieni.

KOTIZACIJE

Plaćeno do 06/09/2019 Plaćeno nakon 06/09/2019
Doktori medicine, specijalisti 1.700,00 kn 1.900,00 kn
Doktori medicine, specijalizanti 1.000,00 kn 1.200,00 kn
Ostali zdravstveni djelatnici i suradnici u zdravstvu
(psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre/tehničari)
800,00 kn 1.000,00 kn
Studenti* (preddiplomskih studija) 200,00 kn 300,00 kn
Jednodnevna kotizacija 900,00 kn 1.000,00 kn
Umirovljeni doktori medicine GRATIS GRATIS
Predstavnici tvrtki na izlagačkom štandu 700,00 kn 700,00 kn
Hrvatski branitelji (koji nisu navedeni u gornjim kategorijama sudjelovanja) 100,00 kn 100,00 kn

*ne uključuje studije magisterijskih i doktorskih programa
U iznose je uključen PDV.

Kotizacija za doktore medicine, specijaliste, specijalizante, ostale zdravstvene djelatnike i suradnike u zdravstvu, studente uključuje:
– nazočnost na stručnom i društvenom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
– kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba, potvrdnica za sudjelovanje)

*Napomena / Note: Uz prijavu za sudjelovanje, studenti moraju priložiti potvrdu ili pismo koje potvrđuje njihov status. Pismo mora biti napisano na memorandumu fakulteta i naslovljeno na Kongresnu agenciju BTravel d.o.o.

Jednodnevna kotizacija uključuje:
– nazočnost stručnom i društvenom programu Kongresa za taj dan na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
– kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba, potvrdnica za sudjelovanje)

Kotizacija za predstavnika tvrtke izlagača uključuje:
– nazočnost na stručnom i društvenom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
– kongresne materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, kongresna torba, potvrdnica za sudjelovanje)

OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Uvjeti otkazivanja

• Sudionici koji do 1. rujna 2019. pismenim putem Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za 15% administrativnih troškova.
• Sudionici koji nakon 1. rujna 2019. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.

REGISTRACIJA SUDIONIKA


2. KONGRES PSIHOSOMATSKE MEDICINE I PSIHOTERAPIJE s međunarodnim sudjelovanjem
„ZAJEDNO U RATU, ZAJEDNO U ZDRAVLJU“
19. – 21. RUJNA 2019., GRADSKO KAZALIŠTE „ZORIN DOM, KARLOVAC

Poštovani,

ovo su Vaši podaci iz prijave za 2. KONGRES PSIHOSOMATSKE MEDICINE I PSIHOTERAPIJE s međunarodnim sudjelovanjem „ZAJEDNO U RATU, ZAJEDNO U ZDRAVLJU“, koji će se održati od 19. do 21. rujna 2019. u Gradskom kazalištu „Zorin dom“ u Karlovcu.

OSOBNE INFORMACIJE

Doktori medicine, specijalisti (1.900,00 kn)Doktori medicine, specijalizanti (1.200,00 kn)Ostali zdravstveni djelatnici i suradnici u zdravstvu (psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre/tehničari) (1.000,00 kn)Studenti* (preddiplomskih studija) (300,00 kn)Jednodnevna kotizacija (1.000,00 kn)Umirovljeni doktori medicine (Gratis)Predstavnici tvrtki na izlagačkom štandu (700,00 kn)Hrvatski branitelji (koji nisu navedeni u gornjim kategorijama sudjelovanja) (100,00kn)

PODACI O PLATITELJU


UVJETI
Nakon ispunjavanja registracijskog obrasca, primit ćete automatsku e-mail potvrdu o prijavi. Potvrda registracije nije potvrda o uplati. Za dodatne informacije o registraciji obratite nam se na email goran.grbic@btravel.pro. Nakon izvršene uplate, račun će biti poslan na adresu platitelja.


PLAĆANJE
Procedura za bankovno plaćanje: nakon primitka vašeg ispunjenog registracijskog obrasca, u roku od 48 sati poslat ćemo vam ponudu po kojoj ćete izvršiti uplatu.

NAPOMENA:
Obavezno popuniti sva polja označena zvjezdicom.


PRIVOLA ZA KONTAKT

Registracijom na kongres dajem privolu BTravel d.o.o. da me kontaktira kako u vezi kongresa, tako i svih ostalih sličnih skupova vezanih za medicinsku struku. U svakom trenutku ćete moći kontaktirati BTravel d.o.o. i povući ovu privolu.


OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Uvjeti otkazivanja

• Sudionici koji do 1. rujna 2019. pismenim putem Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za 15% administrativnih troškova.
• Sudionici koji nakon 1rujna 2019. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.


HOTELSKI SMJEŠTAJ


a sve informacije vezane uz hotelski smještaj obratite se Kongresnoj agencije Btravel d.o.o.,
kontakt osobi Goranu Grbiću

@: goran.grbic@btravel.hr
M: 099 492 6679

KONTAKT


INFORMACIJE O STRUČNOM PROGRAMU

Prof. dr. sc. Marijana Braš, dr. med.
Zagrebački institut za kulturu zdravlja (ZIKZ)
@: info@zikz.hr
@: mbras@kbc-zagreb.hr

INFORMACIJE O TEHNIČKOJ ORGANIZACIJI

Prijave za sudjelovanje, smještaj, kongresne obavijesti za sudionike, izlagače, sponzore, tehnička organizacija:

Kongresna agencija
BTRAVEL d.o.o.
Maksimirska 112a,
10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba: Goran Grbić
T: +385 1 6661 151
M: +385 99 4926 679
F: +385 1 6666 851
@: goran.grbic@btravel.pro
w: corporate.btravel.pro