Poštovane kolegice i kolege!

Približava se 8. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara!

Vjerujem da s veseljem očekujete naše ponovno veliko okupljanje u Hotelu Olympia, Vodice, od 16. – 19. svibnja 2019.

U želji da ispunimo sva Vaša očekivanja, priredili smo brojne zanimljive i aktualne teme iz svih područja ginekologije i perinatologije, te reprodukcijske i menopauzalne medicine. Sveobuhvatnost je nužna jer je i značajno šira uloga ginekologa u zdravstvenoj zaštiti žene.

Plenarna predavanja, radionice i smjernice prezentirat će Vam ugledni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva.

Odabrane novosti i u svijetu prihvaćene smjernice koje će Vam biti predstavljene važne su stručne spoznaje za Vaš daljnji klinički rad. Takav pristup u prijenosu znanja i iskustava te Vaše aktivno sudjelovanje, neophodni su alati za osobni napredak, napredak struke, ali i mjera za licenciranje stručnjaka.

Kao i ranije, i 8. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara ostavlja prostor za stručne prezentacije mladih ginekologa, za Vaša slobodna priopćenja i postere.

Uz brojne stručne aktivnosti naći će se dovoljno vremena i za kongresnu izložbu i razgovore s predstavnicima farmaceutskih tvrtki, a i za druženje.
Zato, drage dame i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas da se u što većem broju i što ranije prijavite za Vaš kongres, koji je, za sve nas, najvažnije stručno zbivanje.

Predsjednik kongresa
Prof. dr. Ante Ćorušić


The 8th Croatian Congress of Gynecologists and Obstetricians is approaching!

I believe you are all looking forward to our re-gathering at the Hotel Olympia, Vodice, from May 16-19, 2019.

In order to meet all of your expectations, we have prepared many interesting and up-to-date topics from all areas of Gynecology and Perinatology, as well as Reproductive and Menopausal medicine.

Complexity is necessary because of the widespread role of a gynecologist in a women’s health care today.

Plenary lectures, workshops and world-wide guidelines will be presented by prominent experts from abroad and Croatia and they are important for your professional knowledge and for your further clinical work. Such approach to knowledge and experience transfer, and your active participation, are necessary for personal scientific advancement and advancement of our medical profession.

As before, the 8th Croatian Congress of Gynecologists and Obstetricians leaves a room for professional presentations of young gynecologists, for your free paper oral presentation and poster sessions. Along with numerous professional activities, there will be a plenty of time for Congress Exhibition and discussions with representatives of pharmaceutical companies and also for socializing. Therefore, dear ladies and gentlemen, it is my pleasure to invite you to apply to your congress, which is, for all of us, the most important professional event.

Congress President
Professor Ante Ćorušić, MD, Ph. D.

Mjesto održavanja / Congress Venue:
Hotel Olympia, Vodice

Datumi / Dates
16.-19. svibnja 2019.

Važni datumi / Important Dates
Rok za ranu kotizaciju / Early Registration Fee Deadline: 22.3.2O19.
Rok za prijavu sažetaka / Abstract Submission Deadline: 29.3.2O19.

Službeni jezici / Official Languages
Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski jezik. / Official Congress languages are Croatian and English.

DRUŠTVENA DOGAĐANJA / SOCIAL EVENTS

Četvrtak, 16. svibnja 2O19.
– Otvorenje Kongresa

Thursday, May 16, 2O19
– Congress Opening

Petak, 17. svibnja 2O19.
– Kongresna večera

Friday, May 17, 2O19
– Congress Dinner

STANKE ZA KAVU / COFFEE BREAKS
Tijekom stručnog programa neće biti stanke za kavu.
Kava će biti poslužena za vrijeme održavanja stručnog programa:
– 1O.3O – 11.15 sati
– 17.OO – 17.45 sati

There will be no coffee breaks during the Scientific program.
Coffee will be served during the Scientific program:
– 1O.3O – 11.15 hours
– 17.OO – 17.45 hours

Vrednovanje kongresa / CONGRESS CREDITS
Kongres će biti bodovan temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju Hrvatske
liječničke komore
/ The Congress will be graded according to the Regulations
Committee for lifelong education of Croatian Medical Chamber

Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara HLZ-a / Croatian Society for Gynecology and Obstetrics CMA
Katedra za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Medicine, University of Zagreb – Department of Gynecology and Obstetrics
Hrvatski liječnički zbor / Croatian Medical Association

ORGANIZACIJSKI ODBOR / Organizing Committee
Predsjednik kongresa / Congress President
Ante Ćorušić

Dopredsjednici kongresa / Congress Vice-Presidents
Herman Haller
Vesna Harni
Dubravko Barišić
Slavko Orešković

Znanstveni odbor / Scientific Committee
Damir Babić
Dubravko Barišić
Mario Ćorić
Ante Ćorušić
Željko Duić
Josip Đelmiš
Herman Haller
Marina Ivanišević
Deni Karelović
Krunoslav Kuna
Berivoj Mišković
Slavko Orešković
Dinka Pavičić Baldani
Oleg Petrović
Damir Roje
Neda Smiljan Severinski
Siniša Šijanović
Velimir Šimunić
Snježana Škrablin
Marina Šprem Goldštajn
Snježana Tomić
Zlatko Topolovec
Goran Vujić
Marko Vulić

Lokalni organizacijski odbor / Local Organizing Committee
Jozo Anić
Marijana Barić
Branko Dukić
Edi Kovačić
Zdenko Matas
Nelka Tomić
Ivan Zmijanović
Nikica Živković

Medijski pokrovitelj / Media Sponsor
MEDIJSKI POKROVITELJ | MEDIX

Metode izlaganja / METHODS OF PRESENTATION
Plenarna predavanja – 2O minuta
Slobodna priopćenja – 10 minuta
Okrugli stol i radionice- 45 – 60 minuta
Rok za prijavu sažetaka: 29.3.2O19.

Od pristiglih radova odabrat će se radovi za slobodna priopćenja, a svi ostali
sudjelovat će u posebnoj Poster sekciji.
Prijava sažetaka: hdgo2019@btravel.pro

Molimo i sve pozvane predavače da pošalju svoje sažetke do navedenog datuma.
Naslove Vaših predavanja te potvrde sudjelovanja u Okruglim stolovima dobit ćete na mail naknadno.


Invited lectures – 2O minutes
Free papers – 10 minutes
Workshops and Round table discussions- 45 – 60 minutes
Abstract Submission Deadline: March 29, 2O19.

Of all the abstracts submitted some will be selected for Free papers oral presentation.
Other abstracts will be a part of the separate Poster session.
Abstract Submission: hdgo2019@btravel.pro

We kindly ask also Invited speakers to send their abstracts till the date stated above. The titles of your lectures and the confirmation of participation in the Round Tables will be sent to your e- mail afterwards.


>>> OVDJE PREUZMITE OBRAZAC ZA PRIJAVU I REZERVACIJU HOTELSKOG SMJEŠTAJA <<<

Obrazac ili podatke tražene na obrascu možete poslati na adresu:
BTravel d.o.o., Maksimirska 112a, 1OOOO Zagreb
Ili na e-mail adrese: iva.simunic@btravel.pro, hdgo2019@btravel.pro

The form must be filled out and sent to the following postal address:
BTravel d.o.o., Maksimirska 112a, 1OOOO Zagreb
or to e-mail adresses: iva.simunic@btravel.pro; hdgo2019@btravel.pro

KOTIZACIJE / REGISTRATION FEE

do 22.3.2O19. od 22.3.2O19. na licu mjesta
Sudionici 1.6OO kn 1.9OO kn 2.2OO kn
Specijalizanti 1.OOO kn 1.2OO kn 1.4OO kn
Medicinske sestre 1.OOO kn 1.2OO kn 1.4OO kn
Sponzorsko osoblje 1.OOO kn 1.2OO kn 1.4OO kn
Osobe u pratnji 900,00 kn 1.000,00 kn 1.100,00 kn
Umirovljenici 600,00 kn 700,00 kn 700,00 kn

Kotizacija za sudionike, specijalizante, medicinske sestre, sponzore i umirovljenike uključuje: pristup predavanjima i izložbenom prostoru, kongresne materijale, kavu i osvježenje, ručkove 17. i 18. 5.2O19., piće dobrodošlice, kongresnu večeru, bodove prema Pravilniku povjerenstva za trajno usavršavanje Hrvatske liječničke komore.

Kotizacija za osobe u pratnji uključuje: ručkove 17. i 18. 5.2O19., piće dobrodošlice i kongresnu večeru.

UVJETI OTKAZIVANJA / CANCELLATION TERMS

Povrat uplaćene kotizacije moguć je za otkazivanje sudjelovanja do 29. ožujka 2O19., a uplaćeni iznos bit će umanjen za 3O % od iznosa te administrativne troškove. Povrat je moguć samo na temelju pismenog zahtjeva Organizatoru. Povrat sredstava bit će izvršen nakon završetka kongresa. Kotizacija neće biti vraćena ukoliko otkaz sudjelovanja nastupi nakon 29. ožujka 2O19.

Smještaj je ponuđen u sljedećim hotelima / Accommodation is offered in the following hotels:

OLYMPIA
OLYMPIA SKY

Cijene i uvjeti plaćanja nalaze se na obrascu za prijavu

Otkazivanje smještaja / Accommodation cancellation terms
Za otkazivanje smještaja vrijede uvjeti odabranog hotela, koje ćemo dostaviti na upit
/ Hotel Cancellation Policy will be applied. Available on request.

REGISTRACIJA SUDIONIKA / REGISTRATION
Mjesto za registraciju nalazit će se u Hotelu Olympia.
The Registration desk will be in Hotel Olympia.

Radno vrijeme / Working hours
Četvrtak / Thursday, 16.5.2O19. 12.OO – 19.OO
Petak / Friday, 17.5.2O19. O8.OO – 14.OO
Subota / Saturday, 18.5.2O19. O8.OO – 12.OO / 15.OO – 18.OO
Nedjelja / Sunday, 19.5.2O19. O8.OO – 10.OO

SPONZORI
Tehnički organizator / Technical organiser

BTRAVEL

BTravel d.o.o.
Maksimirska 112a, 1OOOO Zagreb
ID kod: HR-AB-01-080988210
OIB: 50368883612
www.btravel.pro

Kontakt osoba/ Contact person
Iva Šimunić
tel.: + 385 1 6666 855
e-mail: iva.simunic@btravel.pro; hdgo2019@btravel.pro