OPĆE INFORMACIJE


MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Slavonija, Duga ul. 1, 32100 Vinkovci, Hrvatska

REGISTRACIJSKI DESK
Registracijski desk će početi s radom pola sata prije početka predavanja i završiti pola sata nakon završetka predavanja.

SLUŽBENI JEZICI
Službeni jezici su hrvatski i engleski jezik. Simultano prevođenje neće biti osigurano.

PISMO POZIVA
Za dobivanje poziva Organizacijskog odbora za sudjelovanje Kongresu, molimo uputiti zahtjev Kongresnoj agenciji na e-mail: goran.grbic@btravel.pro. Možete ga koristiti za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca.

SLUŽBENE OZNAKE
Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene oznake (ID kartice) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog programa.

SPONZORSKO SUDJELOVANJE
Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba medicinske opreme, proizvoda i lijekova.
Više informacija o načinu sudjelovanja dostupno je u Ponudi za sponzore i izlagače
Za sve informacije te cijene sudjelovanja na izložbi i oglašavanja u Konačnom programu i Knjizi sažetaka, molimo kontaktirati Kongresnu agenciju.

OSIGURANJE
Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratnji prije, za vrijeme ili nakon održavanja Kongresa. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije, sudionik prihvaća ovu odredbu.

MOBITELI
Sudionici se mole da isključe svoje mobitele u prostorijama u kojima se održavaju predavanja.

INTERNET
Internet usluge će biti dostupne svim sudionicima tijekom Kongresa

POTVRDA O SUDJELOVANJU
Potvrde o sudjelovanju će biti izdane svim sudionicima Kongresa sukladno pravilnicima strukovnih komora (Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara)

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:
Održavanje Kongresa: 16. – 19. listopada 2019.
Rok za slanje sažetaka: 3. rujna 2019.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 20. rujna 2019.
Rok za nižu kotizaciju: 20. kolovoza 2019.
Rok za rezervaciju smještaja: 16. rujna 2019.

POZDRAVNO PISMO


Poštovane kolegice i kolege,

osobita mi je čast i veliko zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog odbora na 5. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Vinkovcima, najstarijem gradu Europe, od 16. do 19. listopada 2019. godine.

Namjera je Organizatora okupiti ugledne predavače koji će kroz predavanja i rasprave prikazati suvremene spoznaje te razmijeniti znanja i iskustva o problematici nuspojava psihofarmaka – njihovom utjecaju na liječenje bolesnika, zdravlje i kvalitetu života. Bit će riječi o važnosti edukacije pacijenata o problematici nuspojava psihofarmaka u cilju njihovog što uspješnijeg aktivnog sudjelovanja u liječenju, kao i o interakciji psihofarmaka s lijekovima iz drugih skupina, kao znanstvenom i stručnom izazovu u suvremenoj medicini.

Svjesni važnosti ove tematike, uvjeren sam da će razmjena znanja i iskustava tijekom 5. hrvatskog kongresa o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem obogatiti sve sudionike najnovijim spoznajama o ovoj problematici s kojom se susrećemo u svom svakodnevnom radu.

Pozivamo sve psihijatre, neurologe, liječnike obiteljske medicine, medicinske sestre/tehničare, farmaceute, predstavnike farmaceutske industrije, studente i sve druge zainteresirane da nam se pridruže i aktivno sudjeluju u ovom važnom stručno-znanstvenom skupu.
Nastojat ćemo uz rad provesti i ugodne trenutke u zajedničkom druženju i upoznavanju prelijepe Slavonije, a Vinkovci će nam to sigurno i omogućiti.
Srdačan pozdrav i do skorog viđenja!

Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med.
Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med.
Predsjednik Organizacijskog odbora
Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest
i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a

ORGANIZATORI


MJESTO ODRŽAVANJA KONGRESA

Hotel Slavonija
Vinkovci, Hrvatska
www.hotel-slavonija.eu

ORGANIZATORI / ORGANIZERS

Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi

MJESTO ODRŽAVANJA / CONGRESS VENUE

Hotel Slavonija
Vinkovci, Hrvatska
www.hotel-slavonija.eu

POKROVITELJI / UNDER THE AUSPICES OF

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik: Ninoslav Mimica

Tajnica: Marina Gregurović

Članovi: Sanja Đaković Prištof, Viktorija Erdeljić Turk, Marijana Hodak
Ivanišević, Dubravka Kalinić, Oliver Kozumplik, Aida Križaj Grden, Suzana
Mimica, Senka Repovečki, Rajka Rigler-Kunović, Mirna Sisek-Šprem, Mira
Štengl Martinjak, Vlasta Vučevac, Danijela Žakić Milas

ZNANSTVENI ODBOR

Predsjednik: Ninoslav Mimica

Članovi: Marijana Braš, Veljko Đorđević, Trpimir Glavina, Oliver
Kozumplik, Antoni Novotni, Ivan Požgain, Vladimir Sabljić, Steven G.
Sclan, Marina Šagud, Suzana Uzun, Dinko Vitezić

STRUČNI PROGRAM


5. HRVATSKI KONGRES O NUSPOJAVAMA PSIHOFARMAKA

s međunarodnim sudjelovanjem
16. – 19. listopada 2019. – Vinkovci, Hrvatska

PRELIMINARNI PROGRAM / PRELIMINARY PROGRAM

Srijeda, 16. listopada 2019. / Wednesday, October 16, 2019

17:00 – 19:00
Registracija i postavljanje postera / registration and poster setting

19:00
Živa povijest Grada Vinkovca – dramska dobrodošlica kostimiranog bana Šokčevića
Living history of the City of Vinkovci – dramatic welcome of costumed ban Šokčević

19:30
Slavonska dobrodošlica / Slavonian welcome

Četvrtak, 17. listopada 2019. / Thursday, October 17, 2019

08:00 – 18:00
Registracija / Registration

09:00 – 09:30
Svečano otvaranje Kongresa i pozdravi uzvanika / Congress opening and greetings of the guests

09:30 – 11:00
Predsjedavajući / Chairperson: Ninoslav Mimica
Radno predsjedništvo / Moderators: Suzana Uzun, Oliver Kozumplik

09:30 – 10:00
SCLAN G. STEVEN
Combat-related PTSD: Clinical observations on salient symptoms, standard treatment options & reported side effects / Ratni PTSP: Kliničko promatranje vidljivih simptoma, standardne mogućnosti liječenja i prijavljene nuspojave

10:00 – 10:20
KUŠAN JUKIĆ MARIJA, Mimica N
Osobitosti propisivanja psihofarmaka u starijoj životnoj dobi: moguće interakcije i nuspojave / Peculiarities of prescribing psychopharmacs in elderly: possible interactions and side effects

10:20 – 10:40
PIVAC NELA, Nedic Erjavec G, Nikolac Perković M, Švob Štrac D, Tudor L, Konjevod M
Kardiometaboličke nuspojave psihofarmaka / Cardiometabolic side effects of psychopharmacs

10:40 – 11:00
Diskusija / Discussion

11:00 – 11:30
Stanka za kavu i razgledavanje postera / Coffee break and poster viewing

11:30 – 13:00
Predsjedavajući / Chairperson: Marina Šagud
Radno predsjedništvo / Moderators: Nela Pivac, Vlasta Vučevac

11:30 – 12:00
POŽGAIN IVAN
Prodromi – rano prepoznavanje i liječenje shizofrenije / Prodromal – early recognition and treatment of schizophrenia

12:00 – 12:20
UZUN SUZANA, Kozumplik O, Kalinić D, Požgain I, Mimica N
Aripiprazol u svakodnevnoj kliničkoj praksi – novi izazovi i iskustva / Aripiprazole in everyday clinical Practice – New challenges and experiences

12:20 – 12:40
ĆELIĆ SARA, Čapek M
Nuspojave antipsihotika na Odjelu za psihijatriju Opće bolnice Dubrovnik u šestomjesečnom razdoblju / Side effects of antipsychotics at the Department of Psychiatry at Dubrovnik General Hospital over a six-month period

12:40 – 13:00
Diskusija / Discussion

13:00 – 14:30
Stanka za ručak / Lunch break

14:30 – 16:20
Predsjedavajući / Chairperson: Vladimir Sabljić
Radno predsjedništvo / Moderators: Elizabeta Dadić-Hero, Marija Kušan Jukić

14:30 – 15:00
ŠAGUD MARINA, Božina N, Lovrić M, Ganoci L
Interakcije psihofarmaka: kada postaju značajne? / Psychotropic drug interactions: When do they matter?

15:00 – 15:20
KOZUMPLIK OLIVER, Uzun S, Požgain I, Mimica N
Disfagija tijekom liječenja antipsihoticima-podaci iz literature / Dysphagia during treatment with antipsychotics – Data from literature

15:20 – 15:40
HERCEG MIROSLAV, Herceg D, Jambrošić Sakoman A, Puljić K, Sušac J, Todorić Laidlaw I
Utjecaj psihofarmaka na povećanje tjelesne težine / The influence of psychopharmacs on weight gain

15:40 – 16:00
KALINIĆ DUBRAVKA, Bazina Martinović A, Uzun S, Kozumplik O, Lalovac M,
Filipec Kanižaj T, Mimica N
Retencija urina povezana s malim dozama kvetiapina kod osobe starije životne dobi / Urinary retention associated with low doses of quetiapine in the elderly

16:00 – 16:20
Diskusija / Discussion

16:20 – 16:50
Stanka za kavu i razgledavanje postera / Coffee break and poster viewing

16:50 – 18:00
Godišnja skupština Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a / Annual Meeting of the Croatian Society for Alzheimer’s Disease and Old Ade Psychiatry, CroMa

19:00
Večera / Dinner

20:30
Prikazivanje dokumentarnog filma Branka Ištvančića “Pouke o čovječnosti” / Projection of the documentary film by Branko Ištvančić “Lessons of Humanity”

Petak, 18. listopada 2019. / Friday, October 18, 2019

08:00 – 13:00
Registracija / Registartion

09:00 – 10:40
Predsjedavajući / Chairperson: Gabriela Novotni
Radno predsjedništvo / Moderators: Vitomir Višić, Dijana Lucijanić

09:00 – 09:30
GLAVINA TRPIMIR
Psihofarmaci: Nuspojave …od enigme i stigme do znanosti i realnosti… / Psychopharmacs: Side effects … from enigma and stigma to science and reality …

09:30 – 10:00
SABLJIĆ VLADIMIR
Akatizija – česta i neprepoznata nuspojava psihofarmaka / Akathisia – a common and unrecognized side effect of psychopharmacs

10:00 – 10:20
MARGAN KOLETIĆ ŽELJANA
Karakteristike prijava sumnji na nuspojave psihofarmaka prijavljenih HALMED-u / Characteristics of suspected adverse drug reactions reported to HALMED

10:20 – 10:40
Diskusija / Discussion

10:40 – 11:10
Stanka za kavu i razgledavanje postera / Coffee break and poster viewing

11:10 – 12:40
Predsjedavajući / Chairperson: Ivan Požgain
Radno predsjedništvo / Moderators: Steven G. Sclan, Miroslav Herceg

11:10 – 11:40
NOVOTNI GABRIELA, Novotni Antoni
Demencija s Lewyjevim tijelima i neuroleptičkom osjetljivošću – hodanje po tankom ledu / Dementia with Lewy bodies and neuroleptic sensitivity – walking on thin ice

11:40 – 12:00
MIMICA MATANOVIĆ SUZANA
Interakcije psihofarmaka i biljnih lijekova / Psychopharmacs and herbal drug interactions

12:00 – 12:20
DADIĆ-HERO ELIZABETA, Bosanac D, Ružić K, Žarković Palijan T, Betlehem R
Ljubomora i perzistentne sumanutosti u pacijenta s karcinomom prostate / Jealousy and persistent delusions in a patient with prostate cancer

12:20 – 12:40
Diskusija / Discussion

12:40 – 13:45
Stanka za ručak / Lunch break

13:45 – 23:30
Izlet Vinkovci – Vukovar / Excursion Vinkovci – Vukovar

Subota, 19. listopada 2019. / Saturday, October 19, 2019

08:00 – 11:00
Registracija / Registration

09:00 – 10:30
Predsjedavajući / Chairperson: Veljko Đorđević
Radno predsjedništvo / Moderators: Marijana Braš, Suzana Mimica Matanović

09:00 – 09:30
VITEZIĆ DINKO
Cijena nuspojava lijekova – farmakoekonomski aspekti / Price of drug side effects – pharmacoeconomic aspects

09:30 – 09:50
LECHER-ŠVARC VESNA, Radovančević Lj, Švarc R
Nuspojave lijekova i komorbiditet u forenzičkim predmetima / Drug side effects and comorbidity in forensic cases

09:50 – 10:10
ERDELJIĆ TURK VIKTORIJA, Makar Aušperger K, Radačić-Aumiler M, Likić R, Merćep I
Psihofarmakoterapija u trudnoći i tijekom dojenja / Psychopharmacotherapy in pregnancy and breastfeeding

10:10 – 10:30
Diskusija / Discussion

10:30 – 11:00
Stanka za kavu i razgledavanje postera / Coffee break and poster viewing

11:00 – 12:50
Predsjedavajući / Chairperson: Dinko Vitezić
Radno predsjedništvo / Moderators: Dubravka Kalinić, Viktorija Erdeljić Turk

11:00 – 11:30
BRAŠ MARIJANA
Psihofarmaci kao analgetici – prednosti i rizici / Psychopharmacs as analgesics – benefits and risks

11:30 – 12:00
ĐORĐEVIĆ VELJKO
Da li i kako komuniciramo o nuspojavama psihofarmaka? / Do and how do we communicate about the side effects of psychopharmaceuticals?

12:00 – 12:30
VUČEVAC VLASTA, Višić V
Nuspojave najčešće propisivanih psihofarmaka i njihove posljedice u provedbi palijativne skrbi / Side effects of commonly prescribed psychopharmacs and their consequences in the implementation of palliative care

12:30 – 12:50
Diskusija / Discussion

12:50 – 13:30
Predsjedavajući / Chairperson: Ninoslav Mimica
Radno predsjedništvo / Moderators: Suzana Uzun, Oliver Kozumplik

Zaključci i zatvaranje Kongresa / Conclusions and Congress closing


POSTERI / POSTERS

1. BAZINA MARTINOVIĆ ANTONELA, Kalinić D, Starčević K
Neuropsihijatrijski poremećaji kao “nuspojave” stanja nakon moždanog udara / Neuropsychiatric disorders as “side effects” of post stroke condition

2. BOŠNJAK IVA, Uzun S
Nuspojave psihofarmaka kod gerijatrijskog pacijenta / Psychopharmacs side effects in a geriatric patient

3. DADIĆ-HERO ELIZABETA, Pejakić M, Ružić K, Hero L
Sindrom pekućih usta kao posljedica uzimanja antidepresiva / Burning mouth syndrome as a result of taking antidepressants

4. GRACIN BORIS, Romac D, Ćavar Z, Orban M
Pregabalin kao novo sredstvo ovisnosti? / Pregabalin as a new addictive substance?

5. GREŠ ALEN, Radovančević Lj, Esapović-Greš N
Međuovisnost nuspojava s komorbiditetima u senescenciji / Interdependence of side effects with comorbidities in senescence

6. GRUJČIĆ IVANA, Pavličević Tomas I, Degmečić D, Koić O, Blagojević Damašek N
Dobitak na tjelesnoj težini kod terapije olanzapinom – prikaz slučaja / Weight gain on olanzapine therapy – case report

7. KLEMENČIĆ ADELA, Perušić D, Bektić Hodžić J, Repovečki S
Prvi stupanj hitnosti – maligni neuroleptički sindrom / First degree of urgency – malignant neuroleptic syndrome

8. KOZUMPLIK OLIVER, Uzun S, Požgain I, Mimica N
Javljanje venske tromboembolije tijekom terapije antipsihoticima – podaci iz literature / Occurrence of venous thromboembolism during antipsychotic therapy – literature data

9. KOZUMPLIK OLIVER, Uzun S, Požgain I, Kalinić D, Mimica N
Mogućnosti prevencije i tretmana pretilosti u osoba s psihijatrijskim poremećajima – pregled literature / Obesity prevention and treatment options in people with psychiatric disorders – a literature review

10. KRIŽAJ GRDEN AIDA, Mimica N
Tardivna diskinezija u osoba starije životne dobi / Tardive dyskinesia in the elderly

11. LALOVAC MILOŠ, Filipec Kanižaj T, Radić Krišto D, Sobočan N, Kalinić D
Psihijatrijske nuspojave takrolimusa nakon transplantacije jetre – prikaz slučaja / Psychiatric side effects of tacrolimus after liver transplantation – case report

12. LUCIJANIĆ DIJANA, Drmić S, Mužinić-Marinić L
Tremor: nuspojava antidepresivne terapije ili dio kliničke slike psihičkih poremećaja / Tremor: a side effect of antidepressant therapy or part of the clinical picture of psychiatric disorders

13. PAPIĆ ANA, Červenjak T, Mimica N
Učestale krize svijesti u osobe s demencijom tijekom terapije memantinom / Frequent crises of consciousness in people with dementia during memantine therapy

14. PAVLIČEVIĆ TOMAS IVANA, Grujčić I, Koić O, Blagojević-Damašek N, Degmečić D
Pojava perifernih edema kod povećanja doze aripiprazola – prikaz slučaja / Occurrence of peripheral oedema with increasing aripiprazole dose – case report

15. POJATIĆ ĐORĐE, Bačun T, Pezerović D, Degmečić D
Nesuradljivost u uzimanju psihofarmaka u bolesnika s paranoidnom shizofrenijom može dovesti do tjelesne ugroženosti – prikaz slučaja / Non-cooperation in taking psychopharmaceuticals in patients with paranoid schizophrenia can lead to physical endangerment – case report

16. REPOVEČKI SENKA, Bektić Hodžić J
Primjena dugodjelujućih antipsihotika (depoa) u liječenju bolesnika sa shizofrenijom – intervencija medicinske sestre / Use of long-acting injectable antipsychotics (depot) in the treatment of patients with schizophrenia – nurse intervention

17. RIGLER KUNOVIĆ RAJKA, Kalinić D, Uzun S, Kozumplik O, Požgain I, Filipec Kanižaj T, Lalovac M, Mimica N
Disfagija i pneumonija povezane s uporabom kvetiapina / Dysphagia and pneumonia associated with quetiapine use

18. ŠANTIĆ ANDRIJANA, Jurišić M, Petek Erić A, Radanović-Grgurić Lj, Čavajda Z
Tremor: psihogeni / psihotični / neurodegenerativni – prikaz slučaja / Tremor: psychogenic / psychotic / neurodegenerative / – case report

19. ŠANTIĆ KREŠIMIR, Šantić A, Degmečić D
Iracionalna primjena psihofarmakoterapije u psihoorganski izmijenjenih pacijenata starije životne dobi – intervencije hitne medicinske pomoći / Irrational use of psychopharmacotherapy in psycho-organically altered elderly patients – emergency medical care interventions

20. UZUN SUZANA, Kozumplik O, Požgain I, Mimica N
Nuspojave antidepresiva u starijih osoba / Side effects of antidepressants in the elderly

21. UZUN SUZANA, Kozumplik O, Požgain I, Mimica N
Nuspojave benzodiazepina u osoba s neurokognitivnim poremećajem / Benzodiazepine side effects in people with neurocognitive impairment

22. VLATKOVIĆ SUZANA, Klemenčić A, Peharda T, Bektić Hodžić J, Perušić D
Važnost ranog prepoznavanja i intenzivnog liječenja malignog neuroleptičkog sindroma / The importance of early recognition and intensive treatment of malignant neuroleptic syndrome

23. ŽAKIĆ MILAS DANIJELA, Uzun S, Kozumplik O, Mimica N
Utjecaj atipičnih antipsihotika na kognitivne funkcije / The influence of atypical antipsychotics on cognitive function


KONGRESNE TEME:

1. Nuspojave antipsihotika
2. Nuspojave antidepresiva
3. Nuspojave anksiolitika
4. Nuspojave stabilizatora raspoloženje
5. Nuspojave antidementiva
6. Nuspojave ostalih psihofarmaka
7. Interakcije psihofarmaka
8. Prikazi slučajeva nuspojava psihofarmaka iz kliničke prakse
9. Menadžment nuspojava
10. Nuspojave psihofarmaka i suradljivost
11. Nuspojave psihofarmaka i kvaliteta života
12. Prijavljivanje nuspojava psihofarmaka
13. Ostale teme

VAŽNI DATUMI I ROKOVI:
Održavanje Kongresa: 16. – 19. listopada 2019.
Rok za slanje sažetaka: 3. rujna 2019.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 20. rujna 2019.
Rok za nižu kotizaciju: 20. kolovoza 2019.
Rok za rezervaciju smještaja: 16. rujna 2019.

POZVANI PREDAVAČI


Prof. dr. sc. Marijana Braš, dr. med., psihijatar i predstojnik Klinike za psihološku medicinu KBC-a Zagreb i izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila poslijediplomski specijalistički studij Psihoterapija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i doktorski studij biomedicine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je i doktorirala. Posebno polje interesa u kliničkoj praksi su kronična bol, psihoonkologija i palijativna medicina. Bila je predsjednik Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ-a (2009.-2013.). Suvoditelj je i predavač na predmetu Komunikacija u medicinu (dodiplomska nastava na Medicinskom fakultetu, 3.-6. godina studija), predavač na predmetu Fundamentals of Medical Skills kroz sve godine studija na engleskom jeziku, voditelj i predavač na predmetu Palijativna medicina. Član je Američkog društva za bol, Europskog društva za komunikaciju u medicinu i zdravstvu (EACH), Američke akademije za komunikaciju u zdravstvu. Autor je 30 znanstvenih radova, urednik 8 knjiga i autor 25 poglavlja u udžbenicima i knjigama. Voditelj Jedinice za upravljanje boli Svjetske federacije društava za biologijsku psihijatriju, zamjenik voditelja Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; član jedinice „t-EACH“ Europskog društva za komunikaciju u medicini i zdravstvu; član Međunarodne škole za medicinu usmjerenu osobi i predavač na nekoliko međunarodnih škola o boli.
Veljko Đorđević je izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Osijeku, a 1975. studij medicine u Zagrebu. 1981. završava specijalizaciju iz psihijatrije, a 2005. užu specijalizaciju iz socijalne psihijatrije.
Završio je niz poslijediplomskih studija, treninga i tečajeva (biomedicina i zdravstvo – poslijediplomski studij, Akumpuktura, Opća teorija sustava, Hipnoterapija – treninzi), edukacije iz Transakcijske analize, Transakcijske analize ponašanja, Psihoterapije…. te niz međunarodnih tečajeva.
Kao specijalist psihijatar radi u Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice“ do 1992., a od 2002. radi kao pomoćnik ravnatelja na KBC-u Zagreb, pa kao pročelnik Zavoda za preventivnu i socijalnu psihijatriju Klinike za psihijatriju KBC-a Zagreb, a danas kao pročelnik Poliklinike Klinike za psihološku medicinu KBC-a Zagreb.
Osnivač je i predstojnik je Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja te predsjednik Upravnog odbora Zagrebačke zaklade za pomoć osobama oboljelim od cerebralnovaskularnih bolesti.
Urednik je i voditelj radio emisije „Čovjek je čovjeku lijek“, Narodni i Obiteljski radio – zdravstveno popularna kontakt tjedna emisija iz područja mentalnog zdravlja i zdravlja općenito, te urednik i voditelj TV-emisije „Povjerljivo s dr. Veljkom Đorđevićem“ na programu Z1, zdravstveno popularna kontakt tjedna emisija iz područja mentalnog zdravlja (od 1984.g. je bio voditelj preko 1000 radijskih emisija).
Član je mnogih hrvatskih i međunarodnih društava, bio je urednik nekoliko stručnih i znanstvenih časopisa te dobitnik mnogih priznanja.
Work experience
From 2016.- Head of Department for psychiatry, School of Medicine, University of Split
From 2016 – Head of Department for psychiatry, School of Medicine, University of Split
From 2015 – Head of Clinic for psychiatry, Clinic for Psychiatry, University Hospital
Centre Split, School of Medicine University of Split
From 2015 – Subspecialist in biological and forensic psychiatry
From 2014 – Primarius
From 1995 – Psychiatrist, Clinic for Psychiatry, University Hospital Centre Split,
School of Medicine University of Split
1992.-1995. – Psychiatry residency, Clinic for Psychiatry, University Hospital Centre Split
School of Medicine University of Split
Educational activities
Teaching psychiatry to medicine and dental medicine students, School of Medicine Split
Teaching psychiatry to nursing, physiotherapy and midwifery students, University of Split
Teaching Psychiatry at Postgraduate Specialistic, Faculty of Low, University of Split
Teaching psychiatry on postgraduate study of forensic, University of Split
Teaching psychiatry on Catholic Faculty of Theology, University of Split

One of the founders of the Choir “Split Doctors Singers” in 1988
Chief of Civil Protection KB Split 1992-1993.
Member of the Ethics Committee of the Medical School in Split in two terms.
A Permanent Judicial Expert since 1997
President of the Ethical Committee of the Croatian Psychiatric Association since October 2014, now in the second term
Member of the Managing Board of KBC Split since May 2016 (elected by the KBC Split Expert Board).
Member of the National Commission for Psychiatry at the Ministry of Health of the Republic of Croatia. since 2018.

PROFESSIONAL SUMMARY

• 2019 PhD degree in neuroscience
• 2017-present-established and constantly improving dementia outpatient clinic at the University Clinic of Neurology, Skopje, Macedonia
• 2016-Established DNA bank for genetic research in Alzheimer’s disease.
• 2018 March, founder and president of NGO Institute for Alzheimer’s Disease and Neuroscience
• 2016-present-participating and giving lectures at educational workshops and media to rise public and professional awareness about Alzheimer’s Disease
• Membership-Macedonian Neurology Society, Macedonian Physicians Society, Macedonian Medical Chamber, European Academy of Neurology-associate member, ECTRIMS Council member.
• Author and co-author of over 20 scientific papers, presented on international scientific meetings, 2 book chapters.
• Special interest in neurodegenerative disorders, movement disorders, neurogenetics, rare neurological disorders, neuroimmunology

WORK HISTORY

2010 – present Assistant professor of Neurology, Medical Faculty, University Ss Cyril and Methodius,
Skopje, Macedonia
2013 – present neurologist, University Clinic of Neurology, Skopje, Macedonia

• Experience with various neurological conditions including Alzheimer’s Disease, Parkinson’s, FTD, Lewy body Dementia, SCA, Dystonia, AIDS-Dementia complex
• Work at the Department of Neuroimmunology (Multiple Sclerosis, NMO spectrum disorders, Myasthenia gravis, AIDP, CIDP)
• Paraneoplastic syndromes
• Rare disease (Huntington’s, TTR-Amyloidosis, Wilson’s Disease)

Prof.dr.sc. Ivan Požgain predstojnik je Klinike za psihijatriju KBC-a Osijek i predsjednik Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Član je Povjerenstva za specijalističko usavršavanje te Povjerenstva za psihijatriju pri Ministarstvu Zdravstva Republike Hrvatske. Predsjednik je Odbora za zdravstvo osječko baranjske županije. Dopredsjednik je Hrvatskog psihijatrijskog društva. Područja stručnog i znanstvenog interesa su mu forenzička i socijalna psihijatrija te pitanja reorganizacije hrvatske psihijatrije prema psihijatriji u zajednici. Autor je više desetaka radova publiciranih u domaćim i stranim časopisima te koautor u više knjiga i udžbenika psihijatrije. Sudjelovao je u organizaciji više tečaja, simpozija i kongresa.
Vladimir Sabljić, rođen 1965. godine u Rijeci. Studij medicine završava 1989. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, obranivši diplomski rad na temu «Pokušaji samoubojstva na riječkom području».

Specijalizaciju iz psihijatrije završava 1995. godine, do danas je u kontinuitetu zaposlen pri Klinici za psihijatriju KBC Rijeka.

Magistarski rad pod naslovom «Praćenje nuspojava na primjenu psihofarmaka» obranio je 1998. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Na istom Sveučilištu obranio je 2004. godine i doktorsku disertaciju pod naslovom „Učestalost i osobitosti akutne akatizije tijekom liječenja antipsihoticima“.

Kroz radni vijek sudjeluje na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, seminarima i kongresima, kako u našoj zemlji, tako i u inozemstvu. Također, sudjeluje i u sedamdesetak međunarodnih psihofarmakoloških studija i projekata, u mnogima kao glavni istraživač. Objavio je više stručnih radova, te prezentirao više radova i postera na domaćim, europskim i svjetskim kongresima.

Od 2008. godine subspecijalist je biologijske psihijatrije, a od 2012. godine u zvanju primarijusa.

Uže područje rada mu je intenzivna psihijatrija, godinama je vodio Akutno – dijagnostički odjel Klinike za psihijatriju Rijeka.

Pri Medicinskom fakultetu, kao i pri Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci u statusu je višeg asistenta.

Professional Activities

Chief Research Officer, Jacksonville, FL and Berlin, Germany

Clinical Research (1/16 – Current), Jacksonville, Fl 32202, Miami, FL 33139 (clinical research &
contracting for military evaluations for psychiatric impairment)
Clinical (2006 – 12/15) – Private Practice, Miami, FL Clinical (1998 – 2006) – Consulting Clinical Psychologist, South Brooklyn Health Center, Brooklyn, New York
Academic (1988 – 2006) – Associate Professor, Dept. of Psychiatry, New York University Medical Center
Former (1998 – 2005) – Research Fellow, Abteilung fur Gerontopsychiatrie, Psychiatrische Klinik und Poliklinik Freie Universitat Berlin, Berlin, Germany
Former (1986-1988) – National Institute of Mental Health, Post-Doctoral Fellowship, Geriatric Psychiatry, New York University Medical Center, New York

Grants and Research Awards

Co-Principal Investigator, Behavioral and Psychotic Symptoms in Alzheimer’s Disease, National Institute on Aging (NIA)

Grants and Research Awards (Continued)

Principal Investigator (Consultant Investigator), Bayer, International Activities of Daily Living (ADL) Research Project (1994 – 1997), Bayer Pharma, AG, Wuppertal, Germany

Professional Qualifications

Licensure/Certification: February 12, 1990 (New York), December, 2003 (Florida)

1985-1986 Clinical Psychology Internship, (APA Approved), Post-Graduate Center for Mental
Health, New York,
1984 – 1985 University Pre-Doctoral Fellowship, Psychological & Counseling Center, Vanderbilt
University, Nashville, Tenn.
1983 – 1985 Clinical Psychology Externship, Tennessee Neuropsychiatric Institute, Department of
Psychiatry, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tenn.
1983 – 1984 Clinical Psychology Practicum, Psychological & Counseling Center, Vanderbilt
University, Nashville, Tenn.
Feb. 1982 – Psychodiagnostician, Secure Unit, Creedmoor Psychiatric Center, Queens Village
Oct. 1982 New York
1978 – 1979 Clinical Psychology Internship (Neuropsychology Specialization), Central Islip
Psychiatric Center & Department of Psychiatry, State University of New York – Stony
Brook

Education

1986 Ph.D. Degree – Clinical & Developmental, Psychology – APA Approved
Department of Psychology, Peabody College, Vanderbilt University, Nashville, Tenn.

Ph.D. Dissertation: Dynamic Assessment and Thought Disorder in Paranoid and Nonparanoid Schizpohrenic Patients

1977 M.A. Degree – Experimental Psychology, Department of Psychology, George Mason
University, Fairfax, Va.

M.A. Thesis: Three Types of Perceptual Disabilities in Learning Disabled Children

1972 B.A. Degree – Psychology & Biology, George Washington University, Washington, D.C.

My formal, educational, experiences at Vanderbilt University and NYU Medical Center have provided me with a strong background in both clinical and clinical/experimental psychopharmacology as evidenced by many publications and pharmaceutical consulting.

Presentations
More than fifty scientific presentations to international and national organizations over a 15 year period.

1982-1988; School of Medicine, University of Zagreb
1989-1990; Rotating internship, Institute for Physical Medicine and Rehabilitation, Zagreb
1991-1993; Postgraduate study in Clinical Pharmacology, School of Medicine, University of Zagreb
1993-1997; Psychiatric Residency at University Hospital Centre Zagreb, Department of Psychiatry
2001-2002; Post doctorate study at School of Medicine, University of Zagreb
April 2007; PhD Degree at School of Medicine, University of Zagreb
July 2014-Chief of Unit for Schizophrenia, Department of Psychiatry, University Hospital Centre Zagreb
September 2012- Assistant Professor, School of Medicine, University of Zagreb
2010-; Coordinator for e-learning in Psychiatry, School of Medicine, University of Zagreb
2008-2012; Assistant in Psychiatry, School of Medicine, University of Zagreb
2011-July 2014; Chief of Intensive Care Unit for Mood Disorders, Department of Psychiatry, University Hospital Centre Zagreb
2009-2011; Chief of Unit for Schizophrenia and Other Psychotic Disorders as a part of Unit for Integrative Psychiatry, Department of Psychiatry, University Hospital Centre Zagreb
1997-2008; Ward Physician at the Unit for Biological Psychiatry, Department of Psychiatry, University Hospital Centre Zagreb
1993-1997; Psychiatric Resident at University Hospital Centre Zagreb, Department of Psychiatry
1991-1993; Pharmaceutical Company „Pliva“
Head of the projects “Predictors of treatment response in schizophrenia”, sponsored by University of Zagreb, BM106 and “The influence of religiosity on treatment outcome in depression: clinical and biochemical parameters”, sponsored by University of Zagreb, BM126, investigator in several projects, invited speaker at numerous international and national conferences, author/co-author of 50 research articles
Rođen 15. veljače 1975. u Splitu. Oženjen, otac troje djece. Periode života proveo u Splitu, Rijeci, Rabu i Zagrebu. Nastanjen u Preku na otoku Ugljanu. Specijalist psihijatar, zaposlen u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan.
• Diplomirao 2000. g. na Medicinskom fakultetu u Rijeci.
• Od 2004. do 2005. godine zaposlen kao „off-shore“ doktor, pretežno na području ekvatorijalne Afrike (Kongo, Nigerija, Maroko, Togo, Benin, Angola) za multinacionalnu kompaniju Saipem, na D/S „Saipem 10000“, kao brodski doktor.
• Od 2005. do 2007. godine aposlen na Odjelu za forenzičku psihijatriju i Odjelu psihogerijatrije Psihijatrijske bolnice Rab. Bio član Stručnog vijeća Psihijatrijske bolnice Rab.
• Od 2007. zaposlen u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan. Danas na funkciji voditelja Odjela za demencije, psihijatriju starije životne dobi i palijativnu skrb duševnih bolesnika. Član Stručnog vijeća Psihijatrijske bolnice Ugljan.
• Dodatno zaposlen pri Zavodu za javno zdravstvo zadarske županije pri Službi za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti.
• Član upravnog odbora Društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, te član upravnog odbora Hrvatskog društva za palijativnu medicinu, pri Hrvatskom liječničkom zboru.
• 2013. stekao akademski stupanj magistra znanosti u području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grani psihijatrija, na temu „Utjecaj meteoroloških parametara na shizofreni spektar bolesti“, Na medicinskom fakultetu u Splitu.
• Doktorand pri Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu u području biomedicine i zdravstva.
• Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu medicinske skrbi Psihijatrijske bolnice Ugljan.
• Član povjerenstva za implementaciju palijativne skrbi, Županije zadarske.
• Gostujući predavač na poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Psihološki aspekti u palijativnoj skrbi, pri CEPAMET-u, Medicinski fakultet u Zagrebu.
• Suosnivač i voditelj prvog Alzheimer cafe-a u Zadarskoj županiji i Dalmaciji.
• Član Savjeta za zdravstvo Županije Zadarske.
Prof. dr. sc. Dinko Vitezić, specijalist je kliničke farmakologije zaposlen na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i Kliničkom bolničkom centru Rijeka. Profesor Vitezić autor je brojnih publikacija u različitim medicinskim časopisima, ko-urednik udžbenika Osnove kliničke farmakologije (prvo izdanje 2007., na hrvatskom) i Kliničke farmakologije (drugo izdanje 2014., na hrvatskom), autor tekstova iz područja kliničke farmakologije objavljenih u nekoliko udžbenika (25 različitih poglavlja). Istraživanja, nastava, klinički rad i publikacije profesora Vitezića su u području kliničke farmakologije, a posebno u procjeni vrijednosti lijekova, procjeni lijekova za potrebe zdravstvenog osiguranja, farmakoekonomici, politici lijekova i kliničkim ispitivanjima. Pozvani je predavač, član i predsjedatelj na više međunarodnih i domaćih kongresa i sastanaka. Profesor Vitezić je predsjednik Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju, Hrvatskog liječničkog zbora i predsjednik Sekcije za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda liječenja, predsjednik prvih deset regionalnih kongresa o farmakoekonomici i istraživanju ishoda liječenja te Sastanka Europskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju 2016. godine. Nadalje, član je Vijeća EACPT i potpredsjednik Sekcije za kliničku farmakologiju Europske unije medicinskih specijalista (UEMS).

Predstavnik je u Povjerenstvu za lijekove za rijetke bolesti (COMP) i Klinička ispitivanja Europske agencije za lijekove (EMA), Amsterdam, Nizozemska. Bio je uključen u područje regulative za lijekove (Odbor za lijekove Ministarstva zdravlja i Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode), bio je predsjednik i dopredsjednik, sada član Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Bio je predsjednik i član Središnjeg etičkog povjerenstva RH (za klinička ispitivanja lijekova), te sadašnji predsjednik Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i predsjednik Povjerenstva za klinička ispitivanja Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Osim navedenog obavlja ili je obavljao i druge različite dužnosti na području lijekova.

Rođena je u Vinkovcima gdje je završila i gimnaziju. Medicinski fakultet završila je u Zagrebu. Završila je poslijediplomski studij iz kliničke farmakologije i gerijatrije-gerontologije. Pohađala je poslijediplomske tečajeve I. kategorije iz područja boli, područja palijativne medicine, komunikacije, psihoonkologije i Alzheimer i druge demencije.Odmah po završetku studija počela je raditi kao liječnica opće medicine i ubrzo dobila mjesto voditelja stacionarne jedinice doma za starije pri domu zdravlja. Iz tih dana započinje interes za gerijatrijskog bolesnika.

Kroz 30 godina rada na gerijatrijskim stacionarima u PZZ, razvila je stav da starije, bolesne i neizlječive osobe zaslužuju drugačiji pristup u sustavu zdravstvene i socijalne zaštite.Područje stručnog interesa je: unapređenje tretmana gerontološkog bolesnika, podizanje stručnog i pravnog statusa stacionara u PZZ, formiranje i organizacija jedinica palijativne skrbi na stacionarima u PZZ, edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika u palijativnom pristupu neizlječivom bolesniku, te specifičnosti postupaka kod umirućih bolesnika promicanjem pojma “dobre smrti”. U tom periodu održala je brojna stručna predavanja, tribine i aktivno sudjelovala na simpozijima i kongresima iz područja gerontologije i palijativne medicine.
Posebno se bavila problemom inkontinencije, kroničnom ranom, medicinom boli.

Bila je u inicijalnom odboru za osnivanje Sekcije za gerijatriju u HLZ 1986. godine, koje je preraslo u Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju HLZ, gdje je u dva mandata bila dopredsjednica. Članica je Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb HLZ od osnutka 1994. godine. U dva mandata bila je dopredsjednica Društva, a od 2013. godine predsjednica je HDPM HLZ. Članica je Povjerenstva za palijativnu skrb pri MiZ-u od 2000. godine. U Ministarstvu rada i socijalne skrbi je vanjska suradnica za probleme zdravstvene zaštite u socijalnim ustanovama od 1992. godine. 1999. godine bila je članica Nacionalnog odbora Vlade RH za obilježavanje Međunarodne godine starijih osoba. Dvije godine bila je članica Savjeta za unapređenje socijalne skrbi građana Zagreba. Četiri godine vodila je Ambulantu za palijativnu medicinu u privatnoj poliklinici Simbex. Niz godina je konzultantica u privatnim stacionarima i domovima za starije.

2017. godine odlikovana je Diplomom Glavnog odbora HLZ,
2018. godine dobila je povelju Vukovarsko-srijemske županije,
2019. godine dobila je Zlatnu povelju grada Vinkovaca,
sve za zasluge za razvoj palijativne skrbi i implementaciju palijativne medicine u sustav zdravstvene zaštite RH.

KOTIZACIJE

Plaćeno do 20/08/2019 Plaćeno nakon 20/08/2019
Doktori medicine, specijalisti 1.100,00 kn 1.300,00 kn
Specijalizanti, psiholozi, socijalni radnici,
socijalni pedagozi, farmaceuti, neuroznanstvenici
900,00 kn 1.100,00 kn
Medicinske sestre/tehničari 700,00 kn 800,00 kn
Studenti preddiplomskih studija* 350,00 kn 350,00 kn
Osobe u pratnji 700,00 kn 800,00 kn
Umirovljeni doktori GRATIS GRATIS
Dnevna kotizacija 600,00 kn 700,00 kn
Predstavnik tvrtke (na izlagačkom štandu) 700,00 kn 700,00 kn

*ne uključuje studije magisterijskih i doktorskih programa
U iznose je uključen PDV.

Kotizacija za doktore medicine, specijaliste, specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, farmaceute, neuroznanstvenike, medicinske sestre i tehničare, predstavnike tvrtki izlagača na izlagačkom štandu uključuje:
• nazočnost stručnom i društvenom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
• kongresne materijale (Konačni program, USB stick sa Suplementom časopisa Pharmaca sa sažecima, kongresna torba, potvrdnica za sudjelovanje)

Kotizacija za studente* uključuje:
• nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
• kongresne materijale (Konačni program, USB stick sa Suplementom časopisa Pharmaca sa sažecima, kongresna torba, potvrdnica za
sudjelovanje)
*Napomena: Uz prijavu za sudjelovanje, studenti moraju poslati Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. dokument koji potvrđuje njihov status.

Dnevna kotizacija uključuje:
• nazočnost stručnom i društvenom programu Kongresa za taj dan na mjestima usmenih izlaganja, poster prezentacija i izlagačkih prostora
• kongresne materijale (Konačni program, USB stick sa Suplementom časopisa Pharmaca sa sažecima, kongresna torba, potvrdnica za sudjelovanje)

Kotizacija za osobe u pratnji uključuje sudjelovanje u društvenom programu

OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA

Uvjeti otkazivanja

• Sudionici koji do 16. rujna 2019. pismenim putem Kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za 15% administrativnih troškova.
• Sudionici koji nakon 16. rujna 2019. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa.

HOTELSKI SMJEŠTAJ


Smještaj sudionika je organiziran u Hotelu Slavonija (www.hotel-slavonija.eu) prema posebnim kongresnim cijenama.
Za rezervaciju smještaja i plaćanje molimo obratite se Kongresnoj agenciji.

HOTEL SLAVONIJA 4*
Hotel Slavonija


HOTEL SLAVONIJA ****- cijena jednokrevetne sobe po osobi i danu – 425,00 knHOTEL SLAVONIJA **** - cijena dvokrevetne sobe po osobi i danu – 350,00 kn


Broj noćenja:

CIJENA UKLJUČUJE SMJEŠTAJ PO OSOBI I DANU NA BAZI POLU PANSIONA (DORUČAK I RUČAK) SA SVIM POREZIMA I TAKSAMA.VAŽNO: Nakon primljenog obrasca, u roku od 48 sati šaljemo Vam ponudu za plaćanje te Vas molimo da po primitku uplatite naznačeni iznos. Finalna rezervacija smještaja smatrat će se nakon primljene uplate.

Sve ostale extra troškove plaća svaki sudionik zasebno: mini bar, telefon, parking, wellness usluge i sl. prije odlaska na recepciji Hotela.

Otkazivanje:
• Otkazivanje sudjelovanja moguće je jedino pismenim putem na e-mail adresu: goran.grbic@btravel.pro
• Otkazivanje smještaja nakon 16. rujna 2019. - trošak otkaza iznosi 100 %

NAPOMENA: Ljubazno Vas molimo da uplatite puni iznos troškova boravka u hotelu prije početka skupa, u protivnom će Vam rezervacija biti otkazana.

KONTAKT


Informacije o znanstvenom programu

prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med.
Klinika za psihijatriju Vrapče,
Bolnička cesta 32, HR-10090 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3780 678
@ ninoslav.mimica@bolnica-vrapce.hr

Informacije o tehničkoj organizaciji

Prijave za sudjelovanje, rezervacija smještaja, plaćanje kotizacija i smještaja,
informacije za izlagače, oglašivače i sponzore, tehnička organizacija:

KONGRESNA AGENCIJA:

BTRAVEL d.o.o.
Maksimirska 112a, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba: Goran Grbić
T: +385 1 6661 151
M: +385 99 4926 679
F: +385 1 6666 851
@: goran.grbic@btravel.pro

KONGRESNA WEB STRANICA
www.nuspojavepsihofarmaka2019.com