6 – 7 / 12 / 2019
Klinička bolnica Dubrava / University Hospital Dubrava – Zagreb, Croatia

14. kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu,
plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata / Congress of Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery

8. kongres Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju HLZ-a
/ Congress of Croatian Soicety of Oral Surgery

OPĆE INFORMACIJE / GENERAL INFORMATION


Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata HLZ-a
Hrvatsko društvo za oralnu kirurgiju HLZ-a
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

14. kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata
8. kongres Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju
80. godišnjica Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb

Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
6. – 7. prosinca 2019.


Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery of CMA
Croatian Society of Oral Surgery of CMA
Department of Maxillofacial and Oral Surgery, University Hospital Dubrava, Zagreb

14th Congress of Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery
8th Congress of Croatian Society of Oral Surgery
80th Anniversary of the Department of Maxillofacial and Oral Surgery, University of Zagreb School of Medicine and School of Dental Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb

University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
6 – 7 December 2019


Važni datumi / Important dates
Krajnji datum prijave sažetaka: 30. rujan 2019. / Abstract submission deadline: 30th September 2019
Krajnji datum ranije registracije: 31. listopad 2019. / Early registration deadline: 31st October 2019
POZDRAVNO PISMO / WELCOME LETTER


Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

velika nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na 14. kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata i 8. kongres Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju HLZ-a koji će se održati u Zagrebu, 6. i 7. prosinca 2019. godine.

Tom prigodom svečano ćemo obilježiti 80. godišnjicu Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničke bolnice Dubrava. Utemeljena u sklopu Medicinskog fakulteta na Šalati 15. prosinca 1939. godine kao jedna od prvih klinika za maksilofacijalnu kirurgiju u Europi, od 1995. godine djeluje u sklopu KB Dubrava i jedinstvena je zdravstvena ustanova u našem gradu i županiji te vodeća u Republici Hrvatskoj.

Osobito nam je zadovoljstvo da će na Kongresu, kao gostujuće društvo, sudjelovati i Hrvatsko društvo radiologa. Nadamo se da će multidisciplinarnost ovog skupa učiniti izlaganja dodatno zanimljivija i rasprave sadržajnijima.

Vjerujemo da će dvodnevna događanja u Zagrebu biti dobra prigoda za stjecanje novih znanja, razmjenu iskustava, ali i za ugodno druženje i bolje međusobno upoznavanje. Zagreb je šarmantan u vrijeme Adventa.

Veselimo se Vašem dolasku!

Predsjednici Kongresa
Ivica Lukšić / Vedran Zubčić / Irina Filipović Zore


Esteemed colleagues and dear friends,

it is with great honour and pleasure that we invite you to participate in the 14th Congress of Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery and 8th Congress of Croatian Society of Oral Surgery of the Croatian Medical Association that is to take place in Zagreb on 6-7 December 2019.

On this occasion we will also celebrate the 80th anniversary of the Department of Maxillofacial and Oral Surgery of University of Zagreb School of Medicine and School of Dental Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb. The department was founded as an integral part of University of Zagreb School of Medicine on 15th December 1939. It was one of the first clinics for maxillofacial surgery in this part of Europe. It has been part of University Hospital Dubrava since 1995, and it is the leading medical institution for maxillofacial surgery in Croatia.

We are particularly pleased to announce that the Croatian Society of Radiology will participate in this congress as a guest society. We are convinced that the multidisciplinarity of this meeting will contribute greatly to the informativeness of the lectures and to the substantiality of the discussions.

We feel that the two-day event in Zagreb will be a good opportunity for gaining new knowledge and exchanging our experiences, as well as for a pleasant gathering and meeting of friends. Zagreb is especially charming during the Advent season! Looking forward seeing you!

Congress Chairmen
Ivica Lukšić / Vedran Zubčić / Irina Filipović Zore

ORGANIZATORI KONGRESA / CONGRESS ORGANIZERS


Organizatori kongresa / Congress Organisers
⚉ Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata HLZ-a/ Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery of CMA
⚉ Hrvatsko društvo za oralnu kirurgiju HLZ-a / Croatian Society of Oral Surgery of CMA
⚉ Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb / Department of Maxillofacial and Oral Surgery, University Hospital Dubrava, Zagreb

Organizacijski odbor / Organising Committee
Naranđa Aljinović Ratković / Igor Blivajs / Emil Dediol / Kristijan Dinjar / Koraljka Hat / Martin Jurlina / Predrag Knežević / Darko Macan / Željko Orihovac / Marko Tarle

Znanstveni odbor / Scientific Committee
Ivan Đikić / Manlio Galie / Ehab Hanna / Nicholas Kalavrezos / Andrej Kansky / Damir Miletić / Slave Naumovski / Michael Rasse / Henri Thuau

Pokrovitelj / Held under the auspices of
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske / Croatian Ministry of Science and Education
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske / Croatian Ministry of Health

Mjesto održavanja / Congress venue
Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb / University Hospital Dubrava, 6 Gojko Susak Avenue, Zagreb

Važni datumi / Important dates
Krajnji datum prijave sažetaka: 30. rujan 2019. / Abstract submission deadline: 30th September 2019
Krajnji datum ranije registracije: 31. listopad 2019. / Early registration deadline: 31st October 2019

STRUČNI PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM


Preliminarni program / Preliminary programme
Current Challenges of Maxillofacial and Oral Surgery

PETAK, 6. prosinca 2019. / FRIDAY, 6th December 2019

10.00 – 11.30 Svečana proslava 80. godišnjice Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta i otvorenje Kongresa
/ Celebration of the 80th Anniversary of the Department of Maxillofacial and Oral Surgery of University Hospital Dubrava & Opening ceremony of the Congress
11.30 – 12.30 Domjenak dobrodošlice / Welcome party
12.30 – 13.00 Uvodno predavanje / State of the art lecture
13.00 – 16.30 Plenarna predavanja / Keynote lecture
16.30 – 18.30 Specijalizantska predavanja / Residents’ lectures
20.00 – Kongresna večera / Congress Dinner

SUBOTA, 7. prosinca 2019. / SATURDAY, 7th December 2019

09.00 – 10.30 Pozvana predavanja / Invited speakers’ lectures
11.00 – 13.00 Predavanja / Lectures
13.00 – 14.00 Ručak / Lunch
14.00 – 18.00 Predavanja / Lectures
18.00 Zatvaranje Kongresa / Closing of the Congress
18.00 – 19.00 Skupština Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata / Assembly of the Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery

Gostujuće društvo: Hrvatsko društvo radiologa / Guest society: Croatian Society of Radiology

STRUČNI SKUP MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA / SYMPOSIUM OF NURSES AND MEDICAL TECHNICIANS
SUBOTA, 7. prosinca 2019. / SATURDAY, 7th December 201
09.00 –13.00

SAŽECI / ABSTRACTS

14. kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata
8. kongres Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju

80. godišnjica Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb


14th Congress of Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery

8th Congress of Croatian Society of Oral Surgery

80th Anniversary of the Department of Maxillofacial and Oral Surgery, University of Zagreb School of Medicine and School of Dental Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb


Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, molimo iza inicijala imena koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove.
Primjer: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2 (veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke)

In case co-authors are from different institutions, please enter a number after co-author's first name initial that matches the number of the institution. Example: Co-authors: Horvat I1, Tomić L2, Kovač M2

Primjer / Example: 1KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska, 2OB Zadar, Zadar, Hrvatska / Institution: 1 Clinical Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia, 2 General Hospital Zadar, Zadar, Croatia

SUDJELOVANJE NA KONGRESU (Izaberite opciju) / I WISH TO PARTICIPATE IN THE CONGRESS (please, choose one option)*:
usmeno priopćenje / oral presentationposter / with poster

Prostor za unos sažetka / Abstract:


Važni datumi / Important dates
Krajnji datum prijave sažetaka: 30. rujan 2019. / Abstract submission deadline: 30th September 2019
Krajnji datum ranije registracije: 31. listopad 2019. / Early registration deadline: 31st October 2019

Upute za prijavu sažetaka / Guidelines for abstract writing and submission

Sažetak mora biti napisan na hrvatskom ili engleskom jeziku. Sažeci neće biti lektorirani te odgovornost za jezičnu primjerenost preuzimaju autori. Tekst sažetka piše se na online obrascu i može sadržavati maksimalno 250 riječi (bez naslova, imena autora i pripadajućih institucija). Sažeci trebaju biti strukturirani i sadržavati navedene dijelove: Uvod/ Introduction, Materijali i metode/ Materials and methods, Rezultati/ Results, Zaključci/ Conclusions. Sažeci ne smiju biti prethodno objavljeni. Organizatori će do 15. listopada 2019. obavijestiti autore o prihvaćanju sažetaka. Prihvaćeni sažeci bit će dostupni u elektroničkom obliku kao kongresni materijal i objavljeni u časopisu Acta Stomatologica Croatica.

Abstracts have to be composed in Croatian or English. As they will not be language edited, the responsibility for their language accuracy lies with the authors. Abstracts should be written on the online submission form and should not exceed 250 words (without titles and names of authors and their institutions). Abstracts should be structured and contain the following sections: Introduction, Materials and methods, Results, Conclusions. The abstracts must be previously unpublished. The authors will be notified regarding the acceptance of their abstracts by 15 October 2019. The accepted abstracts will be published in electronic form and available as congress material and published in Acta Stomatologica Croatica.

Upute za izradu postera / Poster instructions

Veličina postera treba biti do 120 cm visine i do 90 cm širine. Tekst treba biti napisan na engleskom jeziku i sadržavati sljedeća poglavlja: Introduction, Materials and methods, Results, Conclusions, References. Od autora se očekuje prisutnost uz poster tijekom vremena predviđenog za prezentaciju i raspravu.

Maximum poster size should be 120 x 90 cm. The text should be in English and contain the following sections: Introduction, Materials and methods, Results, Conclusions, References. The authors are expected to be present by their posters during the presentation and discussion periods.

POZVANI PREDAVAČI / INVITED SPEAKERS


Boris Brkljačić, Head of Department of Diagnostic and Interventional Radiology, University Hospital Dubrava, President of European Society od Radiology

Ivan Đikić, Head of Institute of Biochemistry II, Goethe University, Frankfurt, Germany

Manlio Galie, Head of the Department of Cranio Maxillo Facial Surgery, St. Anna University Hospital of Ferrara, Italy, President elect of European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery (EACMFS)

Ehab Hanna, Medical Director Head and Neck Center, University of Texas MD, Anderson Cancer Center, Houston, USA

Nicholas Kalavrezos, Lead Clinician in the Head and Neck Centre, University College London Hospital, Secretary General of European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery (EACMFS)

Andrej Kansky, Head of Department of Maxillofacial and Oral Surgery, Ljubljana University Medical Centre, Slovenia

Slave Naumovski, Head of Clinic for Maxillofacial Surgery, Skopje, North Macedonia

Michael Rasse, Department od Cranio-Maxillofacial and Oral Surgery, Medical University of Innsbruck, Austria

Mihael Skerlev, Department of Dermatology and Venereology, University Hospital Centre Zagreb, Chair of the Committee for International Development of the IUSTI

Henri Thuau, Centre for Oral and Maxillofacial Surgery, Winterthur, Switzerland, Vice President of French Association of Facial Surgeons

Rado Žic, Department of Plastic Surgery, University Hospital Dubrava, President of European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

KOTIZACIJE I REGISTRACIJA / REGISTRATION FEES AND REGISTRATION


Članovi Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju i Hrvatskog društva radiologa /
Members of Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery, of Croatian Society of Oral Surgery or of Croatian Society of Radiology

Kotizacija do 31. listopada / Until 31st October:
Specijalisti 1200 kn / specijalizanti 600 kn / Attending physicians 1200 kn / Residents 600 kn

Kotizacija nakon 1. studenog / After 1st November:
Specijalisti 1600 kn / specijalizanti 800 kn / Attending physicians 1600 kn / Residents 800 kn


Ostali sudionici / Other participants

Kotizacija do 31. listopada / Until 31st October:
Specijalisti 1600 kn / specijalizanti 800 kn / Attending physicians 1600 kn / Residents 800 kn

Kotizacija nakon 1. studenog / After 1st November:
Specijalisti 2000 kn / specijalizanti 1000 kn / Attending physicians 2000 kn / Residents 1000 kn


Osobe u pratnji / Accompanying persons
Kotizacija do 31. listopada / Until 31st October: 400 kn
Nakon 1. studenog / After 1st November: 500 kn


Studenti i umirovljenici – besplatno / Students and retirees – free


Kotizacija uključuje / Registration fee includes:
• Sve kongresne aktivnosti / All congress activities
• Knjigu sažetaka u elektroničkom obliku i tiskani kongresni materijal s kongresnom torbom / Abstract book (electronic form) and printed congress material in the congress bag
• Potvrdnicu o sudjelovanju / Certificate of attendance
• Potvrdnicu s vrednovanjem pripadajuće stručne komore / Certificate of validation from appertaining professional chamber
• Prijam dobrodošlice / Congress reception
• Osvježenja i ručak za vrijeme stanki / Refreshments and lunch during breaks
• Kongresnu večeru / Congress dinner

Kotizacija za osobe u pratnji uključuje / Accompanying person fee includes:
• Prijam dobrodošlice / Congres reception
• Kongresnu večeru / Congress dinner

REGISTRACIJA SUDIONIKA / REGISTRATION


OSOBNE INFORMACIJE / PERSONAL INFORMATION


Članovi Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju i Hrvatskog društva radiologa / Members of Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery, of Croatian Society of Oral Surgery or of Croatian Society of Radiology - Specijalisti / Attending physicians (1.200,00 kn)Članovi Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju i Hrvatskog društva radiologa / Members of Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery, of Croatian Society of Oral Surgery or of Croatian Society of Radiology - Specijalizanti / Residents (600,00 kn)Ostali sudionici / Other participants – Specijalisti / Attending physicians (1.600,00 kn)Ostali sudionici / Other participants - Specijalizanti / Residents (800,00 kn)Osobe u pratnji / Accompanying persons - (400,00 kn)Studenti i umirovljenici / Students and retirees – (besplatno / free)PODACI O PLATITELJU / PAYER’S INFORMATION


UVJETI / CONDITIONS
Nakon ispunjavanja registracijskog obrasca, primit ćete automatsku e-mail potvrdu o prijavi. Potvrda registracije nije potvrda o uplati. Za dodatne informacije o registraciji obratite nam se na email iva.simunic@btravel.pro. Nakon izvršene uplate, račun će biti poslan na adresu platitelja.

After completing the registration form, you will receive an automated e-mail verification certificate. The registration certificate is not a payment confirmation. For more information on registration, please contact us at email iva.simunic@btravel.pro. After the payment has been made, the account will be sent to the payer's address.


PLAĆANJE / PAYMENT
Procedura za bankovno plaćanje: nakon primitka vašeg ispunjenog registracijskog obrasca, poslat ćemo vam ponudu po kojoj ćete izvršiti uplatu.

Procedure for bank payment: After receipt of your form, we will send you an offer at which you make a payment.

NAPOMENA / NOTE:
Obavezno popuniti sva polja označena zvjezdicom.

Be sure to fill in all fields marked with an asterisk.


PRIVOLA ZA KONTAKT / CONTACT PERMISSION

Registracijom na kongres dajem privolu BTravel d.o.o. da me kontaktira kako u vezi kongresa, tako i svih ostalih sličnih skupova vezanih za medicinsku struku. U svakom trenutku ćete moći kontaktirati BTravel d.o.o. i povući ovu privolu.

By registering for the congress, I give my permission to BTravel Ltd. to contact me about the congress, as well as all other similar meetings related to the medical profession. You will be able to contact BTravel Ltd. and withdraw this permission at any time.


KONTAKT / CONTACTS


Informacije o tehničkoj organizaciji

Prijave za sudjelovanje, rezervacija smještaja, plaćanje kotizacija i smještaja,
informacije za izlagače, oglašivače i sponzore, tehnička organizacija:

Technical organization information

Registration, accommodation, congress information for participants, exhibitors, advertisers, and sponsors, technical organization:

KONGRESNA AGENCIJA / CONGRESS AGENCY:

BTRAVEL d.o.o.
Maksimirska 112a, 10 000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Kontakt osoba / Contact person: Iva Šimunić
T +385 (0)1 6666 855
M +385 (0)91 333 0733
E-mail: iva.simunic@btravel.pro
www.corporate.btravel.pro