BTravel na Global European Marketplace workshopu u Londonu

Sudjelovali smo na Global European Marketplace – GEM 2018 u Londonu! Na GEM Workshopu ove godine sudjelovalo je preko 800 turističkih djelatnika i održano je više od 10.000 poslovnih sastanaka. Bili smo dio B2B radionica koja spajaju kupce turističkih aranžmana s dobavljačima iz cijelog svijeta.